dnes je 25.6.2024

Input:

503 - Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

28.6.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 1 minuta

503 – Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na tomto účtu se účtuje o spotřebě jiných dodávek neskladovatelných nákupů na základě dodavatelských faktur při jejím vyúčtování, kterému obvykle předcházely úhrady záloh (závdavků).

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací, Zásady pro tvorbu dohadných položek

§ 25–27 ZoÚ, ČÚS 017, části 3.1. a 3.2. ČÚS 019

Výkaz zisku a ztráty: A.2. – Spotřeba materiálu a energie

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. PF,
VZ
Spotřeba ostatních externích dodávek:

Např. odběr vody z vodních toků a podzemních vod na pohonné, technologické, výrobní a jiné účely, elektřina a voda k rozvodným účelům.
a) faktura v běžném období 503 321
Nahrávám...
Nahrávám...