dnes je 3.6.2020

Input:

522 - Příjmy společníků obchodní korporace ze závislé činnosti

16.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

522 – Příjmy společníků obchodní korporace ze závislé činnosti

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na tomto účtu se zachycují veškeré pracovněprávní nároky společníků a členů družstva z pracovního poměru nebo z dohod konaných mimo pracovní poměr. Mzdy se účtují zásadně v hrubých částkách, do kterých musí být zahrnuta také naturální mzda, je-li součástí mzdy. Nepeněžní plnění mezd (naturální mzda) se účtuje v cenách obvyklých, které uznává zákon o daních z příjmů. Současně sem patří i pracovněprávní nároky podle kolektivní smlouvy nebo vnitřního předpisu. Základ daně pro výpočet daně z příjmů = superhrubá mzda – se zvyšuje o pojistné na sociální zabezpečení a pojistné na veřejné zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem, tj. o 33,8 %.


Směrnice
: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací


§ 25–27 ZoÚ, § 24 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 017, části 3.1. a 3.4. ČÚS 019

JUD, KDP


Výkaz zisku a ztráty: D.1. – Mzdové náklady

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení