dnes je 18.7.2024

Input:

547 - Mimořádné provozní náklady

21.7.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 1 minuta

547 – Mimořádné provozní náklady

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na tomto účtu se zachycují mimořádné náklady v provozní oblasti, například náklady z prodeje obchodního závodu, z titulu postoupení, popřípadě ukončení hospodářské činnosti, či složky hospodářské činnosti účetní jednotky; škody na majetku vzniklé z příčin pro účetní jednotku zcela mimořádných vzhledem k běžné činnosti účetní jednotky, např. živelní pohroma.

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací

§ 25–27 ZoÚ, § 28 vyhlášky č. 500/2002 Sb., část 3.6. ČÚS 019
NÚR

Výkaz zisku a ztráty: F.5. – Jiné provozní náklady

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
Prodej obchodního závodu nebo jeho části u prodávajícího:


1. VZ Vyřazení z evidence, předání prodávaného majetku 547 Majetek
2. VZ Zúčtování předávaných dluhů a rezerv povinně vytvářených podle zvláštních zákonů (např. atomový zákon, zákon o odpadech) Dluhy
Rezervy
547
Nahrávám...
Nahrávám...