dnes je 18.7.2024

Input:

549 - Manka a škody

21.7.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

549 – Manka a škody

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na účtu 549 se zachycují manka a škody na majetku. Jde například o manka a škody na dlouhodobém majetku, o manka nad normu přirozených úbytků zásob (nakoupených i vlastní výroby), o úplnou či částečnou škodu na nedokončené výrobě. Částečnou škodu na nedokončené výrobě lze finančně odvodit od výše úhrady od pojišťovny. Jsou-li stanoveny normy přirozených úbytků zásob, účtuje se na účtech 501, 504, 58x. Nutné porážky zvířat a konfiskáty se účtují jako prodej zvířat, a to i v případě, že není dosaženo tržby.

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací, Škody

§ 25–27 ZoÚ, § 28 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 007, 013, 015, části 3.1. a 3.6. ČÚS 019

Výkaz zisku a ztráty: F.5. – Jiné provozní náklady

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
Zúčtování inventarizačních rozdílů u zásob

§ 30 ZoÚ
Nakupované zásoby:


1. S,
VZ
U materiálu a zboží ztráty do normy přirozených úbytků 501,
504
112,
132

2. S,
VZ
Manko a škoda 549 112,
132
§ 24 odst. 2 písm. l) ZDP
3. VZ Předpis manka k náhradě odpovědné osobě 335 648
Zásoby vlastní výroby:


4. S,
VZ
Manka a škody nad normu u nedokončené výroby, polotovarů vlastní výroby, výrobků a zvířat 549 121,
122,
123,
124

5. S,
VZ
Likvidace nepotřebných zásob 548 112,
132
Likvidace zásob podle § 24 odst. 2 písm. zg) ZDP je daňově uznatelným nákladem. *)
6. S,
VZ
Definitivní snížení hodnoty zásob nakupovaných a jejich likvidace:


a) způsob A 549 112,
132

b) způsob B 549 501,
504

7. VZ Definitivní snížení hodnoty zásob vlastní výroby a jejich likvidace:


a) způsob A 549 12x
b) způsob B 549 12x
Inventarizační rozdíly jako mimořádné účetní případy:


8. VZ Manko, škoda u dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku – zůstatková cena 549 07x,
08x
§ 24 odst. 2 písm. c), písm. l) ZDP
9. VZ Vyřazení předmětů z evidence v pořizovací ceně 07x,
08x
01x,
02x

10. VZ Předpis náhrady vůči pojišťovně:


a) výše pojistného plnění je přesně známa 378 648
b) výše pojistného plnění není známa k rozvahovému dni (odhad) 388 648 ČÚS 017
Schodek u pokladní hotovosti a cenin:


11. P Schodek v pokladně – předpis odpovědné osobě, se kterou má účetní jednotka podepsanou dohodu o "hmotné" odpovědnosti 335 211
12. P Schodek u cenin předpis odpovědné osobě, se kterou má účetní jednotka podepsanou dohodu o "hmotné" odpovědnosti 335 213
Nahrávám...
Nahrávám...