dnes je 18.7.2024

Input:

554 - Tvorba a zúčtování ostatních rezerv

26.7.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 1 minuta

554 – Tvorba a zúčtování ostatních rezerv

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na tomto účtu se zachycuje tvorba ostatních rezerv v provozní oblasti podle interních směrnic účetní jednotky a jejich použití nebo zrušení pro nepotřebnost se souvztažným zápisem na účtu 459 – Tvorba a zúčtování těchto rezerv neovlivňuje základ daně z příjmů.

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací, Zásady pro tvorbu a použití rezerv

§ 26 odst. 3 ZoÚ, § 16, § 27, § 57 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 004, části 3.1. a 3.7. ČÚS 019

NÚR, JUD

Výkaz zisku a ztráty: F.4. – Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období

Nahrávám...
Nahrávám...