dnes je 24.5.2024

Input:

567 - Náklady z derivátových operací

26.2.2019, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

567 – Náklady z derivátových operací

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na tomto účtu se účtuje ke konci rozvahového dne o snížení reálných hodnot zakoupených (resp. o zvýšení reálných hodnot prodaných) derivátů k obchodování obchodovaných na veřejném trhu doložené údaji z tohoto trhu a dále o zajišťovacích derivátech, které nesplňují podmínky zajištění. Dále se zde účtuje o pořizovací ceně zakoupené opce při realizaci opce (vypořádání, uplatnění, neuplatnění, prodej) s výjimkou uplatnění nakoupené nákupní opce, kdy pořizovací cena opce vstupuje do pořizovací ceny podkladového aktiva. Rovněž sem patří poskytovaná vypořádaná finanční plnění z derivátů.

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací, Cenné papíry a podíly

§ 25–27 ZoÚ, § 34, § 3 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 008, 009, části 3.1. a 3.8. ČÚS 019

Výkaz zisku a ztráty: K. – Ostatní finanční náklady

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. VZ Zúčtování změny reálné hodnoty u derivátů k obchodování, které jsou určeny k obchodování
  • snížení reálné hodnoty

567 373 ČÚS 017
2. VZ Zúčtování změny reálné hodnoty u nakoupených opcí k obchodování, které jsou určeny k obchodování
  • snížení reálné hodnoty

567 376
Nahrávám...
Nahrávám...