dnes je 17.7.2024

Input:

57/2005 F.z., Pokyn č. D-290: k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Norského království o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Sbírka mezinárodních smluv č. 121/2005)

57/2005 F.z., Pokyn č. D-290: k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Norského království o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Sbírka mezinárodních smluv č. 121/2005)
Pokyn č. D - 290
k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Norského království o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
(Sbírka mezinárodních smluv č. 121/2005)
 
Referent:
Ilona Engelmannová, tel.: 257 043 398
Č. j.: 15/111 447/2005-153
Ministerstvo financí České republiky vydává k uplatnění nové mezinárodní smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Norskem tento Pokyn.
Článek 1
Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Norského království o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu byla podepsána v Praze dne 19. října 2004. Smlouva vstoupila v platnost dne 9. září 2005.
Podle článku 28 se její ustanovení uplatňují takto:
a)  pokud jde o daně vybírané srážkou u zdroje, na příjmy vyplácené nebo připisované k 1. lednu 2006 nebo později;
b)  pokud jde o ostatní daně z příjmů, na příjmy za každý daňový rok začínající 1. ledna 2006 nebo později.
Článek 2
Osoby, které jsou rezidenty jednoho smluvního státu mají dle některých ustanovení smlouvy nárok na snížení daně, popř. na úplné osvobození od daně ve druhém smluvním státě (např. články 10, 11 a 12).
Podle současné norské daňové legislativy není ukládána žádná srážková daň z úroků nebo licenčních poplatků, takže fyzické nebo právnické osoby, které jsou rezidenty ČR, nemusí v Norsku o sníženou sazbu daně formálně žádat. Srážkové dani v Norsku podléhají v této době pouze dividendy.
Norsko uplatňuje tzv. refundační systém, což znamená, že srážková daň z dividend majících zdroj v Norsku je ukládána ve výši stanovené podle vnitrostátních právních předpisů (v současné době ve výši 25 %) a skutečný vlastník dividend (daňový rezident ČR) může následně v Norsku žádat o refundaci částky daně, která přesahuje částku, jež by byla sražena v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy.
Žádosti o refundaci daně se zasílají na adresu: The Central Office - Foreign Tax Affairs (Sentralskattekontoret for Utenlandssaker)
P.O.Box 8031
4068 Stavanger, Norway
Tento orgán rozhoduje, zda podmínky pro refundaci daně jsou naplněny a vyplácí předmětné částky refundované daně.
Žádost o refundaci
Nahrávám...
Nahrávám...