dnes je 15.4.2024

Input:

579 - Tvorba a zúčtování opravných položek

11.8.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 1 minuta

579 – Tvorba a zúčtování opravných položek

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Opravné položky se vytvářejí jen v případech přechodného snížení ocenění majetku. Tvorba i zúčtování, rozpuštění opravných položek se účtuje souvztažně s účty nákladů. Tvorba a zúčtování účetních opravných položek musí být upravena vnitřní směrnicí účetní jednotky a jde o daňově neuznatelný náklad.

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací, Zásady pro tvorbu a použití opravných položek

§ 26 odst. 3 ZoÚ, § 8, § 12, § 31, § 57 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 005, části 3.1. a 3.9. ČÚS 019

Výkaz zisku a ztráty: I. – Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
Nahrávám...
Nahrávám...