dnes je 18.7.2024

Input:

82/2019 Sb., Vyhláška o tabákových nálepkách, ve znění účinném k 1.3.2024

č. 82/2019 Sb., Vyhláška o tabákových nálepkách, ve znění účinném k 1.3.2024
VYHLÁŠKA
ze dne 20. března 2019
o tabákových nálepkách
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
347/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění
347/2023 Sb.
(k 1.3.2024)
mění
Ministerstvo financí stanoví podle § 129 písm. a) až f) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 80/2019 Sb.:
§ 1
Rozměr tabákové nálepky
Tabáková nálepka má tyto rozměry:
a)  16 mm x 32 mm, nebo
b)  20 mm x 44 mm.
§ 2
Náležitosti tabákové nálepky
(1)  Tabáková nálepka má tyto náležitosti:
a)  v případě cigaret
1.  velké písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně,
2.  počet kusů v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě a
3.  cenu pro konečného spotřebitele,
b)  v případě doutníků a cigarillos
1.  velké písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně a
2.  počet kusů v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě,
c)  v případě tabáku ke kouření
1.  velké písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně a
2.  množství tabáku v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě v gramech,
d)  v případě tabáku do vodní dýmky
1.  velké písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně,
2.  množství tabáku v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě v gramech a
3.  písmeno „V” označující druh výrobku,
e)  v případě zahřívaných tabákových výrobků
1.  velké písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně,
2.  množství náplně obsažené v zahřívaných tabákových výrobcích v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě v gramech zaokrouhlené na 1 desetinné místo a
3.  počet kusů v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě,
f)  v případě ostatního tabákového výrobku
1.  velké písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně,
2.  množství výrobku v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě vyjádřené v gramech zaokrouhlené na 1 desetinné místo a
3.  písmeno „O” označující druh výrobku,
g)  v případě náplně do elektronické cigarety
1.  velké písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně a
2.  množství náplně v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě vyjádřené v mililitrech zaokrouhlené na 1 desetinné místo,
h)  v případě nikotinového sáčku
1.  velké písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně,
2.  množství výrobku v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě vyjádřené v gramech zaokrouhlené na 1 desetinné místo a
3.  písmeno „S” označující druh výrobku,
i)  v případě ostatního nikotinového výrobku
1.  velké písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně,
2.  množství výrobku v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě vyjádřené v gramech zaokrouhlené na 1 desetinné místo a
3.  písmeno „N” označující druh výrobku.
(2)  Náležitosti tabákové nálepky jsou vytištěny černou barvou na obou stranách tabákové nálepky rovnoběžně s kratšími stranami tabákové nálepky.
§ 3
Vzor tabákové nálepky
(1)  Vzor tabákové nálepky je tvořen ofsetovým ceninovým podtiskovým rastrem a liniovým hlubotiskem.
(2)  Ofsetový ceninový podtiskový rastr
a)  je tištěn kombinací ofsetových barev světle šedé, světle zelené a žluté, které společně tvoří jednotný celek, a
b)  obsahuje prvek z mikrotextu vytištěný světlemodrou ofsetovou barvou s opakujícím se textem „ČESKÁ REPUBLIKA”.
(3)  Liniovým hlubotiskem je v šedé barvě
Nahrávám...
Nahrávám...