dnes je 1.3.2024

Input:

Aktuální novely zákona o DPH 2023 - 2024

8.12.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

2023.25.4
Aktuální novely zákona o DPH 2023 - 2024

Ing. Miroslava Nováková

VYŠLO V ČÍSLE 25/2023

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen "zákon o DPH" nebo "ZDPH"), prochází v současné době několika novelizacemi.

Od 23. 9. 2023 došlo novelou zákona o DPH (č. 285/2023 Sb.) v návaznosti na nový zákon č. 284/2023 Sb., o preventivní restrukturalizaci, k úpravě § 42 a § 46 ZDPH, kdy byla nově zapracována preventivní restrukturalizace. Rovněž došlo k úpravě dne, kdy se oprava základu daně považuje za samostatné zdanitelné plnění v případě reorganizačního plánu.

Od 1. 1. 2024 se novelou č. 284/2021 Sb. do zákona o DPH promítly změny stavebního zákona (týká se § 48, § 56 a § 56a ZDPH).

Tzv. konsolidačním balíčkem dochází k úpravě sazeb daně, k zavedení osvobození od daně u dodání knihy a u služeb obdobných dodání knihy, k upřesnění osvobození v některých případech dovozu zboží a k omezení možnosti uplatnění nároku na odpočet daně u automobilů. Jde o novelu, která je v době přípravy tohoto článku podepsána prezidentem a očekává se její vydání ve Sbírce zákonů (lze ji najít na webových stránkách Poslanecké sněmovny jako sněmovní tisk 488). Její účinnost je plánována od 1. 1. 2024.

Nahrávám...
Nahrávám...