dnes je 18.7.2024

Input:

Cizinci a veřejné zdravotní pojištění

18.7.2014, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

10.6 Cizinci a veřejné zdravotní pojištění

Ing. Antonín Daněk

Vstupem České republiky do Evropské unie k datu 1. 5. 2004 se výrazně zlepšily podmínky našich občanů pro volný pohyb v rámci unie, jakož i států Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) a Švýcarska. Pro všechny tyto státy, na které se vztahuje režim dále uvedených koordinačních nařízení, budeme používat buď pojem "EU", nebo "členský stát". Našim občanům se tak s nezbytným minimem administrativních překážek otevřel prostor pro získání zkušeností včetně možnosti pracovního uplatnění v těchto státech.

Pokud se občan České republiky rozhodne vycestovat do některého z členských států, jsou průvodním jevem této migrace i určité povinnosti v oblasti sociálního zabezpečení. Obdobně při návratu do České republiky je rovněž nutno splnit určité povinnosti ve vztahu k českým institucím sociálního zabezpečení.

Sociální zabezpečení migrujících osob upravují na evropské úrovni dva základní právní předpisy:

  1. nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a
  2. nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení č. 883/2004

S účinností od 1. 4. 2012 se tato nařízení vztahují na občany a instituce ze Švýcarska a od 1. 6. 2012 jsou aplikována i vůči Norsku, Islandu a Lichtenštejnsku.

Smyslem těchto pravidel je především určit, který stát je odpovědný za výběr pojistného a navazujícího poskytování dávek. Není cílem jednotlivé evropské systémy sociálního zabezpečení sjednocovat, což by ostatně vzhledem k jejich různorodosti bylo velmi problematické, nýbrž je koordinovat. Nařízení fungují tím způsobem, že u migrující osoby v závislosti na její konkrétní situaci určí, podle předpisů kterého státu má nárok například na poskytnutí zdravotní péče, nemocenské či důchodu.

S výjimkou sociální pomoci pokrývají nařízení následující odvětví sociálního zabezpečení:

  • dávky v nemoci a mateřství včetně zdravotní péče,

  • rodinné dávky,

  • důchodové (starobní, invalidní, pozůstalostní) a předdůchodové dávky,

  • dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání,

  • dávky v nezaměstnanosti,

  • zvláštní nepříspěvkové dávky,

  • pohřebné.

Nahrávám...
Nahrávám...