dnes je 17.6.2024

Input:

Cizinci vykovávající samostatnou výdělečnou činnost v ČR a zdravotní pojištění

21.7.2014, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

10.6.5 Cizinci vykovávající samostatnou výdělečnou činnost v ČR a zdravotní pojištění

Ing. Antonín Daněk

Osoba z EU

Pokud získá občan ze země EU oprávnění k provozování samostatné činnosti v České republice, postupuje z hlediska plnění zákonných povinností v souladu s českou legislativou platnou ve zdravotním pojištění. Zvolené české zdravotní pojišťovně oznamuje tento občan v zákonné osmidenní lhůtě zahájení samostatné činnosti, přičemž současně předkládá živnostenský list nebo jinou úřední listinu, na základě které vykonává samostatnou činnost, a dále překládá doklad o přihlášení k registraci jako daňový subjekt u příslušného správce daně. Tato OSVČ plní všechny povinnosti plátce pojistného a nelze zrušit pojištění zpětně z důvodu, že samostatná výdělečná činnost nebyla vykonávána. Přihlášením se tak OSVČ stává plátcem pojistného do českého systému veřejného zdravotního pojištění s povinností placení záloh na pojistné a případného doplatku včetně plnění ostatních zákonných povinností (např. každoroční podávání Přehledu). Pojištění lze ukončit ke dni následujícímu po dni oznámení této skutečnosti zdravotní pojišťovně včetně odevzdání průkazu pojištěnce – EHIC.

Je-li osoba s bydlištěm v některém ze státu EU v rámci souběhu příjmů v ČR současně zaměstnána u zaměstnavatele se sídlem (nebo trvalým pobytem) na území ČR a zároveň je držitelkou oprávnění k provozování samostatné činnosti v ČR (podniká), je z titulu obou činností účastna

Nahrávám...
Nahrávám...