dnes je 18.7.2024

Input:

Daňová kontrola transferových cen

17.9.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

2015.20.1 Daňová kontrola transferových cen

Ing. Michal Jelínek, Ph.D.

Zájem o vnitro-koncernové čili transferové ceny stoupá. Vláda označila jejich přísnější kontrolu za jednu ze svých priorit. Předmětem kontroly transferových cen nejsou jen transakce přeshraniční (realizované se zahraničními spojenými osobami), ale i obchody mezi výhradně tuzemskými subjekty, kde nedochází k transferům zisků do zahraničí.

Scénář daňové kontroly

Správce daně nejdřív zkoumá, které subjekty jsou ve vztahu ke kontrolovanému daňovému poplatníkovi považovány za spojené osoby. Potřebuje znát kapitálovou strukturu skupiny a také členy statutárních orgánů, kteří by mohli zakládat personální propojení. Po identifikaci spojených osob správce daně zkoumá obchodní podmínky sjednané ve vnitro-skupinových transakcích. Pokud kontrolovaný poplatník vystupoval ve stejné transakci se spojenou osobou i třetími stranami, existuje tzv. vnitřní srovnatelná cena. Když je cena účtovaná třetím stranám vyšší než cena spojeným osobám, může sloužit tento rozdíl jako základ pro doměření daně. Před samotným doměřením daně má správce daně povinnost vyzvat poplatníka k vysvětlení tohoto rozdílu. Doložení rozdílů mezi cenou účtovanou třetím stranám a spojeným osobám může být ošemetné. Správci daně se zpravidla nespokojí s ústním vysvětlením, přestože argumentace může být zcela odůvodněná, např. spojené osoby odebírá značnou část produkce/služeb poplatníka, zajišťuje dlouhodobé odběry, pro prodej třetím stranám je potřeba obchodní oddělení, zatímco pro prodej spojeným osobám nikoliv. Proto je vhodné mít v případech, kdy se cena účtovaná třetím stranám liší od cen pro spojené osoby, zpracovanou dokumentaci popisující a kvantifikující zmíněné rozdíly.

Jestliže neexistuje vnitřní srovnatelná cena, zkoumá správce daně, zdali je ziskovost poplatníka v transakcích se spojenými osobami na trhu obvyklá. Pro tyto účely

Nahrávám...
Nahrávám...