dnes je 26.1.2022

Input:

Dlouhodobé ošetřovné

1.12.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.8 Dlouhodobé ošetřovné

Ing. Marta Ženíšková

Okruh osob s nárokem na dlouhodobé ošetřovné

Nárok na dlouhodobé ošetřovné mají osoby, které

  • žijí s ošetřovanou osobou v domácnosti,

  • jsou-li jejím manželem, příbuzným v linii přímé, nebo jejím sourozencem, tchyní, tchánem, snachou, zetěm, neteří, synovcem, tetou, strýcem anebo druhem těchto osob, i když s ošetřovanou osobou nežijí v domácnosti (§ 41a odst. 3 a 4 ZNP).

Podmínky nároku u ošetřující osoby

Podmínky nároku u ošetřující osoby (pojištěnce) jsou následující:

  • účast na nemocenské pojištění alespoň 90 dnů v posledních 4 měsících před zahájením poskytování péče, jde-li o zaměstnance, a alespoň 3 měsíce před zahájením péče, jde-li o OSVČ,

  • druh (družka) musí mít stejné bydliště s rodinným příslušníkem nebo s ošetřovanou osobou v posledních 3 měsících,

  • nesmí vykonávat žádnou výdělečnou činnost bez ohledu na to, jestli je z ní účastna nemocenského pojištění nebo není, nebo jestli byl nebo nebyl z takové činnosti uplatněn nárok na dlouhodobé ošetřovné (ošetřující osoba nesmí pracovat ani na základě dohody o provedení práce, i když odměna nebude v kalendářním měsíci vyšší než 10 000 Kč).

  • musí mít písemný souhlas ošetřované osoby k poskytování dlouhodobé péče.

Nárok na dlouhodobé ošetřovné není ze zaměstnání vykonávaného na základě dohody o provedení práce a ze zaměstnání malého rozsahu.

V poskytování dlouhodobé péče se může ošetřující osoba u téže ošetřované osoby s jejím souhlasem střídat, a to i opakovaně. Od posledního dne, za který náleželo pojištěnci dlouhodobé ošetřovné při péči o tutéž osobu, musí uplynout alespoň 12 měsíců, aby mu mohl opět vzniknout nárok na dlouhodobé ošetřovné při péči o tutéž nebo jinou osobu.

Podmínky nároku u ošetřované osoby

U ošetřované osoby muselo dojít k takovému náhlému zhoršení zdravotního stavu, který si vyžádal hospitalizaci po dobu alespoň 4 dnů, a

Nahrávám...
Nahrávám...