dnes je 17.7.2024

Input:

EET - aktuality a praxe - rutinní provoz - 2. část

28.6.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

2017.14.7 EET – aktuality a praxe – rutinní provoz – 2. část

Ing. Jan Ambrož

První část článku je k dispozici zde: EET - aktuality a praxe - FO, PO - 1. část.

3. RUTINNÍ PROVOZ

V této kapitole se zabýváme několika tématy, která se objevila po zavedení on-line evidence tržeb a jsou stále diskutována.

Vybrali jsme cenu plnění u spropitného nebo poplatku za EET (3.1), vazby na evidenci pro daně a účetnictví (3.2), oznamovací povinnosti (3.3) a vydávání účtenek (3.4).

3.1 CENA PLNĚNÍ

Překvapivě se objevily otazníky s určením ceny, za kterou je zboží prodáno nebo služba poskytnuta, spropitné (A) a příplatek (B).

Tip
Jak potvrzuje následující krátký komentář, jedná se o pseudoproblémy vyvolané Finanční správou.

A) Spropitné

Pokud je zákazník spokojen s poskytnutou službou, uhradí více, dobrovolně o spropitné, je zřejmé, že došlo k navýšení původní ceny za službu.

Finanční správa vymyslela konstrukci, že si zaměstnanec může tyto prostředky přivlastnit a jsou mimo EET, daň z přidané hodnoty, asi zamýšlí i mimo daň z příjmů.

Příklad
Příklad (1)

Zákazník má uhradit v restauraci Dobré jídlo za chutný oběd – poskytnutou stravovací službu – částku 190 Kč. Zaplatil 200 Kč a prý, ponechá-li si desetikorunu zaměstnanec pro sebe, on-line evidenci podléhá jen nižší cena plnění. Správné to samozřejmě není.

Co hradil zákazník?

Milé chování číšnice nebo číšníka, koho zákazník obdaroval? Pravdou je, že si objednal od jejich zaměstnavatele službu stravovací a tu mu příslušný „dodavatel” poskytl – nic jiného v tom není.

Systém „kasička”

V Pokynu nabízí Finanční správa úsměvné řešení u výběru darů, díky anonymní kasičce se „nic” nemusí evidovat.

Příklad
Příklad (2)

Vedení restaurace Dobré jídlo, vědomo si úskalí rad FS, umístilo u barového pultu kasičku, do které spokojení zákazníci vházejí spropitné. Nejde již o vztah poskytovatel a zákazník, tj. příjem za poskytnuté plnění, ale anonymní dar mimo režim EET.

B) Příplatek

Někteří rozhorlení poplatníci, nespokojeni s neproduktivním systémem EET, jeho administrativní náročností, se rozhodli účtovat paušální poplatek za účtenku.

Pozor!
Finanční správa se tímto zabývala a z Pokynu citujeme:

  • „…zdůraznění nemožnosti podmiňovat vystavení účtenky úhradou poplatku…”.

Jde o nepochopení celé záležitosti, zde naopak schází znalosti týkající se třeba základu daně podle § 36 ZDPH.

Příklad
Poplatník pan Josef se rozhodl, že ke každému poskytnutému plnění bude k avizované ceníkové částce účtovat paušální poplatek za vydání účtenky. Její vystavení je samozřejmě součástí „ceny” dané transakce, resp. kalkulace této ceny a evidována je celková inkasovaná částka.

Tip
Nejedná se o samostatnou administrativní službu, a proto bude uplatněna sazba daně z přidané hodnoty podle poskytnutého hlavního plnění.

3.2 EET A SOUVISEJÍCÍ EVIDENCE

V aktualizované verzi Pokynu se bohužel ponechalo několik textů, které jsou protichůdné, neboť na jedné straně interpretují omyly v zákoně o EET jako skutečně závažné povinnosti „vše” pečlivě evidovat podle:

  • duplicitní transakce – viz § 19 odst. 2 písm. b) ZET

nebo

  • § 19 odst. 2 písm. e) ZET.

Drobná korekce v Pokynu k bodu 2.2.1 k nabití a čerpání kreditu realizovaná různými poplatníky je nevýznamným střípkem v dané problematice.

Příklad
Poplatník má velmi rozsáhlou škálu činností. Aby se vyhnul jakýmkoliv problémům s kontrolami EET, eviduje vše… Vůbec se nezabývá tím, že:

  • jde o duplicitní příjmy,

  • nezkoumá příjmy, které nejsou rozhodným příjmem (nejsou předmětem daně z příjmů),

  • jestli jde o příjmy vyloučené (například plnění pro zaměstnance, část 2.2 ),

  • je-li třeba (viz 3.4 ), vystavuje účtenky s předstihem, které v klidu stornuje, nedojde-li k obchodní transakci,

  • základy DPH podle sazeb DPH u složitějších plnění jsou odhadovány atd.

Pozor!
Výsledkem je, a jinak tomu ani být nemůže (!), že údaje o příjmech nemají nic společného s výnosy (příjmy) pro daň z příjmů a daní z přidané hodnoty na výstupu.

To platí, přestože

Nahrávám...
Nahrávám...