dnes je 26.5.2024

Input:

EET chvíli neexistuje...

21.4.2020, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

2020.9.3
EET chvíli neexistuje...

Ing. Jan Ambrož

VYŠLO V ČÍSLE 9/2020

Aktuální doplnění ze dne 2.6.2020:
Opatření související s ekonomickou krizí způsobenou čínskou chřipkou se neustále mění. Výjimkou není ani oblast elektronické evidence tržeb, u které se upravují termíny zahájení jejího standardního fungování a start závěrečné etapy.
Na základě schváleného sněmovního tisku 849/0, novely zákona č. č. 137/2020, se nově stanoví poplatníkům následující povinnosti, resp. výjimky.
Subjekt EET nemusí do 30. září 2020 plnit povinnosti podle zákona upravujícího evidenci tržeb, ale to se netýká zacházení s autentizačními údaji, certifikáty pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby se předešlo jejich zneužití.
Všechny povinnosti vyplývající ze zákona o EET bude nutné dodržovat od 1. ledna 2021, neboť do konce letošního roku je povolena výjimka pro evidenční povinnost a umístění informačních oznámení.
Tyto termíny nahrazují ve zmíněném článku komentář v jeho úvodu. Poplatníci tak získávají dostatek času zejména pro analýzu, zda se jim vyplatí zvolit si od příštího roku (pokud splní zákonné podmínky) nabízený zvláštní režim.  

Pro mnohé je titulek článku trochu zavádějící, ale podle novely zákona o elektronické evidenci tržeb ze dne 25. března 2020 (Sbírka zákonů č. 137/2020, částka 48) z důvodu COVID-19 je pravdivý.

Proto se budeme krátce věnovat současné situaci z pohledů poplatníků s povinností zahájit EET k 1. květnu (1) a také, jak mají postupovat ti, kteří již v systému elektronické evidence fungovali (2).

Co platí podle novely?

Nejdříve si ocitujeme části výše uvedené novely.

V paragrafu prvém se uvádí, že:

  • "Subjekt evidence tržeb není povinen plnit povinnosti podle zákona upravujícího evidenci tržeb s výjimkou povinnosti zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešel jejich zneužití, do dne ukončení nouzového stavu vyhlášeného dne 12. března 2020.".

Důležitější je druhý paragraf:

  • "Subjekt evidence tržeb není povinen plnit podle zákona upravujícího evidenci tržeb evidenční povinnost a povinnost umístit informační oznámení v období 3 měsíců ode dne ukončení nouzového stavu vyhlášeného dne 12. března 2020."

1. Start 1. 5. se odkládá

Pokud plánoval poplatník zahájení evidence k původnímu datu, z druhého paragrafu snadno dovodí, že mu tato povinnost nyní nevzniká.

Můžeme tyto "subjekty" rozdělit na tři skupiny poplatníků, kteří:

  • přípravu zahájili a někteří mají vše potřebné schváleno (1.1),

  • procesní úkony budou činit až před povinným startem (1.2),

  • zrevidují svou situaci a vlivem nových okolností se vůbec do EET nezapojí (1.3).

1.1 Autentizace a žádosti

Z paragrafu prvního zmíněné novely mají tito poplatníci povinnost dbát na ochranu certifikátů apod., jestliže mají vyřízen běžný režim. Je nepravděpodobné, že by některý z nich měl schválen zjednodušený režim.

Jestliže si někteří podali žádost o zvláštní režim, musí mít na paměti, že klíčová tři kritéria podle § 11a odst. 1 ZET, zákona o EET je nutné splnit nejen k datu plánovaného zahájení EET (nebo jeho schválení), ale i v dalším období.

Projednávání žádostí, ke zjednodušenému nebo zvláštnímu režimu, by mělo být plynule Finanční správou vyřizováno. Jinými slovy, máte-li podklady připraveny, zašlete je na místně příslušný FÚ (není vhodná v této chvíli osobní návštěva).

Nachází-li se poplatník v situaci, že má odsouhlasen zvláštní režim k 1. květnu 2020, nemusí nyní tržby evidovat, neboť kladné rozhodnutí je sice k dispozici, jeho účinnost se nemění, ale povinnost EET je odložena

Nahrávám...
Nahrávám...