dnes je 18.7.2024

Input:

Evidence pracovní doby

3.8.2016, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 1 minuta

2.6.13 Evidence pracovní doby

doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.

§ 96 ZP výslovně stanoví, že zaměstnavatel je povinen vést u jednotlivých zaměstnanců evidenci

  • pracovní doby a vyznačit v ní začátek a konec

    1. směny,
    2. práce přesčas,
    3. noční práce,
    4. práce v době pracovní pohotovosti,
  • a pracovní pohotovosti, kterou zaměstnanec držel, ale k výkonu práce nedošlo.

Do této evidence má každý zaměstnanec právo nahlížet, popřípadě si z ní pořizovat výpisy/stejnopisy na náklady zaměstnavatele.

Sankce za porušení povinnosti

Evidence pracovní doby má sloužit především jako podklad pro výpočet mzdy/platu zaměstnance, ale je zároveň i podkladem pro kontrolu. Zaměstnavateli, který evidenci pracovní doby nevede, může být orgánem inspekce práce uložena pokuta až do výše 400 000 Kč (§ 15 a 28 ZIP).

Forma evidence

Zákon nestanoví, v jaké

Nahrávám...
Nahrávám...