dnes je 27.5.2024

Input:

Finanční leasing z pohledu daní

10.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:28:38

Obsahem on-line semináře je komplexní rozbor problematiky finančního leasingu z pohledu zákona o daních z příjmů a zákona o DPH. Zdůrazněny budou novinky přijaté novelou zákona o DPH od 1. 4. 2019.

Kapitoly videa

Obsah on-line semináře:

  • definice finančního leasingu v zákoně o daních z příjmů (ZDP)
  • finanční leasing z pohledu daňově uznatelných nákladů na straně leasingového uživatele (pravidla dle ZDP)
  • související daňová problematika předčasného ukončení leasingu (s odkupem, bez odkupu, v důsledku škody, cese leasingu u uživatele apod.)
  • vymezení finančního leasingu pro účely DPH (po novele od 1.4.2019)
  • problematika DPH ve vztahu k finančnímu leasingu
  • příklady účtování.

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých odborných periodik. S nakladatelstvím Verlag Dashöfer spolupracuje od roku 1999. 

Publikační činnost: Pro Verlag Dashöfer se jako spoluautor podílí např. na publikacích Přehled změn v daních a účetnictví a Daňově uznatelné náklady.

Nahrávám...
Nahrávám...