dnes je 16.6.2021

Input:

Interpretace NÚR I-41 - Zákaznické věrnostní programy

3.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.22.2
Interpretace NÚR I–41 – Zákaznické věrnostní programy

Ing. Ivana Pilařová

VYŠLO V ČÍSLE 22/2020

Pojem „zákaznické věrnostní programy”

Tímto pojmem souhrnně nazýváme marketingové akce spočívající ve vzniku nároku zákazníka na budoucí odměnu, která je závislá na splnění určité kvóty odběru výrobků, zboží, nebo služeb. Odměna má nejčastěji formu produktů, které zákazník obdrží zdarma, případě se slevou. Vzniku nároku na odměnu pak předchází kumulace kreditů, bodů či slevových kuponů, které zákazník získává nákupem produktů. Účetní zachycení těchto odměn české účetní předpisy explicitně neřeší, což je důvodem vzniku Interpretace I–41.

Působnost a podstata Interpretace

Interpretace zahrnuje věrnostní zákaznické programy, které jsou spojeny s prodejní transakcí. Pokud se jedná o marketingový nástroj nespojený s prodejní transakcí, postupy uvedené v Interpretaci se na účetních zachycení tohoto nástroje nepoužijí.

Příklad

Příklady programů spojených s prodejní transakcí

 • S nákupem pěti parfémů zákazník obdrží kupon se slevou 200 Kč na nákup jednoho kusu nové řady parfému.

 • S nákupem čtyř parfémů zákazník obdrží kupon na nákup toaletní vody s 50% slevou.

 • S každým nákupem nad 1 000 Kč zákazník obdrží kupon. V případě, kdy předloží 5 kuponů, obdrží dárek v podobě sady luxusních mýdel v hodnotě minimálně 600 Kč.

Naopak za program nespojený s prodejní transakcí se považuje:

 • Rozdávání letáků na zboží zdarma, který se uplatní při prvním nákupu.

 • Registrace do věrnostního programu s příslibem slevy z následných nákupů.

Podstatou úpravy doporučované Interpretací je zachycení nároků na budoucí odměny zákazníkům v účetnictví dodavatele. Interpretace označuje jako neakceptovatelnou „současnou” podobu účtování nároku v momentě jeho uplatnění (tzv. průběžné účtování) a doporučuje výběr ze dvou variant:

 1. Tvorba rezervy na náklady vzniklé z věrnostních programů s tím, že v momentě vzniku nákladů dojde k rozpuštění rezervy (tzv. nákladové účtování).
 2. Alokace výnosů ze současných dodávek do budoucna na dobu uplatnění nároků odběratelů plynoucích z věrnostních programů (tzv. výnosová varianta).

Průběžný způsob zachycení věrnostního programu

Vzhledem k tomu, že české účetní předpisy danou oblast historicky nijak neřeší, obvyklý způsob zachycení celého průběhu věrnostního programu spočíval v „průběžném” zachycení vzniku výnosů a nákladů vzniklých jak z titulu prodeje, tak i z titulu předání odměny.

Příklad

Příklad průběžného účtování

Prodejce granulí pro psy odměňuje své věrné zákazníky balením granulí zdarma v případě, pokud v průběhu 10 měsíců zakoupí devět nezlevněných balení o hmotnosti minimálně 10 kg. Prodejce vede přesnou evidenci bodů, které zákazníci sbírají elektronicky prostřednictvím věrnostní karty, kam se jejich nákupy nahrávají.

 1. Průběžné účtování o hotovostních tržbách z prodeje 9 balení: 211/604
 2. Průběžné účtování o nákladech na prodané zboží: 504/132
 3. Vyskladnění balení zdarma: 504.A/132

Předání zdarma není následováno vznikem výnosu

Účet 504.A je v účtovém rozvrhu určen pro zachycení nákladů na balení zdarma (případně balení se slevou), aby bylo možné následně vyhodnotit, kolik takových balení bylo na základě zákaznického věrnostního programu předáno.

Z výše uvedeného účtování plyne „ziskovost” prodejů 9 balení a ztráta z předání balení zdarma. Skutečnost však taková není, marže obsažená v předchozích 9 balení „pokryje” i absenci výnosů z balení předaného zdarma. Z dodání všech 10 balení tak obvykle vzniká prodejci zisk.

Pozor!
Účetnictví však podává jiný obraz, proto tato nejprostší průběžná metoda není z pohledu českého účetnictví akceptovatelná pro zkreslení věrného zobrazení a její použití není doporučeno.

Alternativní způsoby zachycení věrnostního programu

Z výše uvedeného vyplývá, že je nutné hledat jiné způsoby věrnějšího zachycení skutečnosti. Nabízejí se dvě další řešení a to již výše uvedené „nákladové” nebo „výnosové” zachycení dané skutečnosti.

Podstatou nákladového řešení je promítnutí nároku na produkty přiznané ve věrnostním programu do výsledku hospodaření v okamžiku, kdy bylo zákazníkovi uděleno právo na produkty zdarma či se slevou. Nástrojem k zachycení této situace je tvorba účetní rezervy do provozních nákladů ve výši očekávaných nákladů na splnění závazku.

Příklad

Příklad nákladového účtování

Prodejce granulí pro psy odměňuje své věrné zákazníky balením granulí zdarma v případě, pokud v průběhu 10 měsíců zakoupí devět nezlevněných balení o hmotnosti minimálně 10 kg. Prodejce vede přesnou evidenci bodů, které zákazníci sbírají elektronicky prostřednictvím věrnostní karty, kam se jejich nákupy nahrávají.

Ke konci účetního období obchodní oddělení prodejce zboží vyhodnotí:

 • Kolik procent zákazníků, kteří již body sbírají (tj. již si zboží zakoupili), dosáhnou hraničního množství a vznikne jim nárok na odměnu v následujícím účetním období.

 • Kolik procent zákazníků z výše uvedených si pro svoji odměnu skutečně přijde.

 • Jaká výše odměn z tohoto zákaznického věrnostního programu bude pravděpodobně předána v následujícím účetním období.

 • Jaká bude pravděpodobná vnitropodniková cena, kterou budou v příštím období předané odměny oceněny.

Na základě výše uvedeného bude stanovena výše účetní rezervy.

 1. Průběžné účtování o tržbách z prodeje: 211, nebo
Nahrávám...
Nahrávám...