dnes je 17.7.2024

Input:

Jak správně účetně odpisovat

6.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:27:31

Obsahem on-line semináře je ucelený rozbor problematiky účetního odpisování ve vazbě na metody dané účetními předpisy, včetně praktických příkladů.

Kapitoly videa

On-line seminář je určen

odborníkům zabývajícím se danou problematikou, ale i všem těm, kteří se chtějí časově nenáročným způsobem seznámit s daným tématem a získat rychle a přehledně informace z praxe. 

Cílem on-line semináře je

komplexní rozbor účetních a daňových pravidel a postupů pro tvorbu a rozpouštění rezerv.

Obsah on-line semináře:

  • princip věrného a poctivého zobrazení, který je třeba při odpisování dodržet,
  • základní principy (časové, výkonové odpisy, odpisový plán),
  • zohlednění předpokládané zbytkové hodnoty (kdy a jak použít),
  • účetní odpisy ve speciálních případech (odpisy práva stavby, ložiska, technického zhodnocení provedeného nájemcem či leasingovým uživatelem),
  • komponentní odpisy (podmínky, evidence a výměna komponent, účetní versus daňový pohled),
  • doplňující pravidla pro speciální případy (oceňovací rozdíl, goodwill, nehmotné výsledky vývoje, preferenční limit),
  • vysvětlení postupů na příkladech, související účtování.

K dispozici bude podkladový materiál, možnost klást během on-line semináře dotazy k probírané problematice.

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých odborných periodik. S nakladatelstvím Verlag Dashöfer spolupracuje od roku 1999. 

Publikační činnost: Pro Verlag Dashöfer se jako spoluautor podílí např. na publikacích Přehled změn v daních a účetnictví a Daňově uznatelné náklady.

Nahrávám...
Nahrávám...