dnes je 29.5.2024

Input:

Kontrolní otázky a procvičení k 13. lekci

30.7.2020, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

1302
Kontrolní otázky a procvičení k 13. lekci

JUDr. Petr Bukovjan

Kontrolní otázky k lekci č. 13

Vyberte z nabídky správnou odpověď na kontrolní otázky. Řešení naleznete na začátku následující lekce.

Otázka č. 1

Občanský zákoník spojuje s promlčením u náhrady škody až na výjimky dvě lhůty – objektivní (počítanou od události, z níž škoda vznikla) a subjektivní (počítanou ode dne, kdy se poškozený dozví o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá). Aby mohl např. zaměstnanec namítnout promlčení práva zaměstnavatele na náhradu škody, co musí být ohledně lhůt splněno?

  1. Obě lhůty musí uplynout. Pokud plyne byť jedna z nich, právo se nepromlčuje.
  2. Promlčení je vázáno na jiný parametr, než jsou lhůty. Proto nehraje jejich plynutí žádnou roli.
  3. Postačí, pokud alespoň jedna z těchto lhůt uplyne. Pak je námitka promlčení ze strany zaměstnance namístě.

Otázka č. 2

Zaměstnavatel pošle zaměstnanci zásilku obsahující okamžité zrušení pracovního poměru, ale jen jako doporučenou zásilku, bez dodejky a poznámky „do vlastních rukou adresáta”. Zaměstnance poštovní doručovatel na doručovací adrese nezastihne a zásilka se vrátí zaměstnavateli s tím, že na uvedené adrese je adresát neznámý. Došlo k řádnému doručení

Nahrávám...
Nahrávám...