dnes je 26.5.2024

Input:

Kontrolní otázky a procvičení k 2. lekci

1.1.2020, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

202
Kontrolní otázky a procvičení k 2. lekci

JUDr. Petr Bukovjan

Vyberte z nabídky správnou odpověď na kontrolní otázky. Řešení naleznete na začátku následující lekce.

Otázka č. 1

Zaměstnavatel sjednal se zaměstnancem pracovní poměr na dobu určitou a tato doba uplynula. Leč zaměstnanec pokračoval dále v konání sjednaných prací. Aby došlo ke změně trvání pracovního poměru z doby určité na dobu neurčitou, kdo „musí vědět”, že se tak děje?

  1. Postačí, bude-li to kterýkoliv ze spolupracovníků zaměstnance, kteří mu to pak dosvědčí.
  2. Zásadně a jen statutární orgán zaměstnavatele, protože ten jediný o tom může rozhodnout.
  3. Vyžaduje se vědomost byť třeba jen nejblíže nadřízeného vedoucího zaměstnance, popř. jiné osoby, která je za zaměstnavatele oprávněna jednat, včetně případu, kdy tak činí na základě plné moci.

Otázka č. 2

Zaměstnanec porušil dle názoru zaměstnavatele „pracovní kázeň zvlášť hrubým způsobem. Zaměstnavatel vypracoval dvě písemnosti vedoucí k rozvázání pracovního poměru, totiž okamžité zrušení a vedle toho také dohodu. Může zaměstnavatel navrhnout zaměstnanci dohodu o rozvázání pracovního poměru se slovy, že pokud ji zaměstnanec nepodepíše, přistoupí zaměstnavatel k jeho okamžitému zrušení?

  1. Ano, takovému postupu nic nebrání, záleží na zaměstnanci, jestli návrh zaměstnavatele přijme, či nikoliv.
  2. Návrh na dohodu o rozvázání pracovního poměru zaměstnavatel předložit zaměstnanci může, ale zmíněná slova si musí odpustit. Jinak by to byla bezprávná výhrůžka a hrozilo by riziko, že dohoda bude posléze shledána neplatnou.
  3. Pokud zaměstnanec porušil
Nahrávám...
Nahrávám...