dnes je 27.5.2024

Input:

Kontrolní otázky k 1. lekci

1.4.2020, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

102
Kontrolní otázky k 1. lekci

Ing. Růžena Klímová

Dotaz č. 1

Kterých zaměstnavatelů se týká povinný podíl zaměstnanců se zdravotním postižením?

  1. Kteří zaměstnávají v průměrném ročním fyzickém počtu více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru.
  2. Kteří zaměstnávají v průměrném ročním přepočteném počtu více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru.
  3. Kteří zaměstnávají v průměrném ročním přepočteném počtu více než 25 zaměstnanců v pracovněprávním vztahu.


Dotaz č. 2

V jaké lhůtě je zaměstnavatel povinen plnit ohlašovací povinnosti vůči zdravotní pojišťovně?

  1. Ve lhůtě do 8 dnů od vzniku skutečnosti, která se oznamuje nebo ve lhůtě do 8 dnů měsíce následujícího po měsíci, v němž k ohlašovaným skutečnostem došlo, pokud zasílá hlášení elektronicky a tuto skutečnost dohodnul se zdravotní pojišťovnou.
  2. Ve lhůtě do 8 dnů měsíce následujícího po měsíci, v němž k ohlašované skutečnosti došlo.
  3. Neprodleně.


Dotaz č. 3

V jaké lhůtě musí zaměstnavatel splnit oznamovací povinnost vůči OSSZ při nástupu zaměstnance do zaměstnání?

  1. Ve lhůtě do 8 dnů po nástupu zaměstnance do organizace.
  2. Ve lhůtě do 8 dnů po nástupu zaměstnance do zaměstnání nebo ve lhůtě, kterou si dohodne s okresní správou sociálního zabezpečení. U zaměstnání malého rozsahu a u dohody o provedení práce ve lhůtě do 20. kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, kdy byla poprvé založena účast na nemocenském pojištění.
  3. Ve lhůtě do 8 dnů měsíce následujícího po měsíci, v němž zaměstnanec vstoupil
Nahrávám...
Nahrávám...