dnes je 18.7.2024

Input:

Kurzové rozdíly a peníze na cestě

13.9.2016, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

Kurzové rozdíly a peníze na cestě

Ing. Zdenka Cardová, Ing. Jindřich Carda

Právní úprava:

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů – zejména:

  • § 4 – Povinnosti účetních jednotek

  • § 24 – Způsoby oceňování

 • Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

  • § 60 – Metoda kurzových rozdílů

 • ČÚS pro podnikatele

  • č. 006 – Kurzové rozdíly

Popis operace:

Účtování kurzových rozdílů v průběhu roku – k okamžiku uskutečnění účetního případu:

Nákup valut z korunového účtu

Jeden z možných postupů účtování v případě nákupu valut z korunového účtu do valutové pokladny je ten, že se z korunového účtu odúčtuje úbytek Kč vyplývající z ceny, za kterou banka valuty prodává, a do valutové pokladny se zaúčtuje suma v cizí měně oceněná používaným (aktuálním nebo pevným) kurzem ČNB. Na účtu 261 – Peníze na cestě tak vyplyne kurzový rozdíl, který se vždy proúčtuje výsledkově.

Nákup deviz z korunového účtu

Obdobný postup je i při případném nákupu deviz z korunového účtu na devizový účet (místo účtu Peněžní prostředky v pokladně je účtováno na analytických účtech peněžních prostředků).

Prodej valut na korunový účet

V případě prodeje (vratky) nespotřebovaných valut na korunový účet je postup opačný, to znamená, odúčtuje se na základě výdajového pokladního dokladu z příslušné valutové pokladny suma v cizí měně oceněná používaným kurzem ČNB (v případě, že se vrací veškeré valuty, potom konečný stav této valutové pokladny musí být nulový) a na základě bankovního výpisu se zaúčtuje přírůstek Kč vyplývající z ceny, za kterou banka valuty koupila. Na účtu 261 – Peníze na cestě tak vyplyne kurzový rozdíl, který se vždy proúčtuje výsledkově.

Nákup/prodej valut z devizového účtu

V případě výběru (nákupu) valut z devizového účtu nebo prodeje (vratky) valut na devizový účet, může dojít ke kurzovému rozdílu, pokud je časová prodleva mezi výběrem (vkladem) z/na devizový účet a výběrem (vkladem) z/do valutové pokladny delší než časové období, po které máme stanovenu platnost kurzu.

Zákon o účetnictví připouští možnost ocenění nakoupených nebo prodaných valut a deviz kurzem obchodní banky, s kterou byl obchod uskutečněn. Pokud se rozhodneme pro tuto možnost, pak pochopitelně žádný kurzový rozdíl nevzniká.

Účtování kurzových rozdílů ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka:

Účet 261 – Peníze na cestě se používá výhradně pro překlenutí časového nesouladu mezi vklady, výběry peněz, šeků a jiných hotovostí a přijetím příslušných výpisů účetní jednotkou. Obdobně se zde účtuje o účetních případech, při kterých dochází k časovému nesouladu při převodech mezi účty účetní jednotky v bankách nebo spořitelních a úvěrních družstvech. Zpravidla tento účet nemá ke dni sestavení účetní závěrky zůstatek. Pokud však nastane situace, že tento účet by měl k rozvahovému dni zůstatek (doložený inventarizačním zápisem), který by vyplynul z vkladu, výběru nebo převodu cizí měny, potom je nutné vyúčtovat kurzový rozdíl, který vyplyne z přepočtu cizí měny k okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka, kurzem ČNB.

Účetní případy:

 • Nákup valut z korunového účtu do valutové pokladny

 • Prodej valut na korunový účet

Souvztažnosti:

Č.  Účetní případ  MD  DAL  
Nahrávám...
Nahrávám...