dnes je 17.6.2024

Input:

Manka a škody 2017

13.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:26:37

Obsahem videosemináře je ucelený rozbor problematiky mank a škod z pohledu daní z příjmů, DPH a účetnictví, a to vč. zohlednění novinek od 1.7.2017.

Kapitoly videa

On-line seminář je určen

nejen odborníků zabývajícím se danou problematikou, ale i všem těm, kteří se chtějí časově nenáročným způsobem seznámit s daným tématem a získat rychle a přehledně informace z praxe.

Výběr z obsahu:

  • vymezení mank a škod z pohledu daní a účetnictví,
  • daň z příjmů - daňový režim souvisejících nákladů, problematika posouzení zůstatkové ceny majetku, otázka likvidace zásob,
  • DPH - manka a škody ve vztahu k dříve uplatněnému odpočtu (vyrovnání a úprava odpočtu po novele od 1.7.2017 vč. souvisejícího výkladu správce daně),
  • ilustrace na příkladech vč. souvisejícího účtování,
  • výklady a stanoviska GFŘ a MF k dané problematice.

K dispozici bude podkladový materiál, který lze stáhnout v pdf.

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých odborných periodik. S nakladatelstvím Verlag Dashöfer spolupracuje od roku 1999. 

Publikační činnost: Pro Verlag Dashöfer se jako spoluautor podílí např. na publikacích Přehled změn v daních a účetnictví a Daňově uznatelné náklady.

Nahrávám...
Nahrávám...