dnes je 18.7.2024

Input:

Mezinárodní smlouvy o zaměstnávání

22.11.2019, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

10.4 Mezinárodní smlouvy o zaměstnávání

Mgr. Petra Boušková

Zaměstnávání cizinců na základě mezinárodních smluv se řídí platnými právními předpisy, pokud není v těchto dohodách stanoveno jinak. Mezinárodní smlouvy respektují právní předpisy smluvních států a zároveň zohledňují jejich požadavky na administrativní postup realizující vzájemné zaměstnávání a popřípadě umožňují stanovit limity zaměstnávaných cizinců pro jednotlivé kalendářní roky.

Postupy krajských poboček Úřadu práce při realizaci vydání, nevydání a odnětí povolení k zaměstnání cizinci se řídí stanovenými zásadami příslušných mezinárodních smluv.

V současné době existuje řada smluv, které zůstávají v platnosti, jejich ustanovení však jsou nahrazena ustanoveními komunitárního práva. Jedná se o smlouvy s některými členskými státy EU uzavřené před vstupem ČR do EU v roce 2004 (Polsko – z r. 1992 – nepublikována, Slovensko – zák. č. 227/1993 Sb., Švýcarsko – zákon číslo 188/1997 Sb., Bulharsko – zákon číslo 90/2000 Sb.m.s., Lucembursko – zákon č. 42/2001 Sb.m.s., Německo – zák. č. 135/2003 Sb.m.s., Rakousko – zák. č. 69/2005 Sb.m.s.).

U dalších smluv uzavřených s Ruskou federací (zák. č. 284/1998 Sb.) a Mongolskem (zák. č. 114/2001 Sb.m.s.) nebyly podepsány administrativní postupy, ani stanoveny limity, a proto zaměstnávání občanů těchto států probíhá v souladu s platnými právními předpisy příslušného státu.

Od roku 2005 jsou uzavírány smlouvy nového typu. Dosud byla podepsána s Novým Zélandem ("Dohoda o programu pracovní dovolené mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu" publikovaná ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 93/2005 Sb.m.s.), Kanadou ("Dohoda mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže" publikovaná ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 74/2007 Sb.m.s.), Korejskou republikou ("Dohoda o programu pracovní dovolené mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky" publikovaná ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 55/2012 Sb.m.s.), Státem Izrael ("Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o programu pracovní dovolené" publikovaná ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 45/2016 Sb.m.s.), Chilskou republikou ("Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky o programu pracovní dovolené" publikovaná ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 55/2016 Sb.m.s.) a Japonskem ("Dohoda o vízech k pracovní dovolené publikovaná ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 43/2018 Sb.m.s.).

Cizinci, kteří přicházejí na území ČR v rámci těchto uzavřených mezinárodních smluv nového typu, mají volný přístup na trh práce a jejich vstupní vízum má jednotný kód D/VC/27/WH.

Memoranda

Zaměstnávání cizinců na základě uzavřených memorand s příslušným státem lze realizovat po dobu jejich pobytu na území České republiky za předpokladu, že obdrží od příslušné krajské pobočky Úřadu práce povolení k zaměstnání v souladu s ustanovením § 97 písm. b) ZZ.

Dosud bylo podepsáno memorandum s

  • Tchaj-pej – memorandum o programu

Nahrávám...
Nahrávám...