dnes je 17.7.2024

Input:

Nabytí vlastnického práva v bytové jednotce v rodinném domě - Informace GFŘ

23.5.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

2017.11.2 Nabytí vlastnického práva v bytové jednotce v rodinném domě – Informace GFŘ

Ing. Jiří Vychopeň

V reakci na informace z médií k uplatňování daně z nabytí nemovitých věcí při nabytí vlastnického práva k bytové jednotce v rodinném domě podle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákonné opatření Senátu”), vydalo Generální finanční ředitelství dne 20. 4. 2017 Informaci k aplikaci zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, v případě nabytí vlastnického práva k bytové jednotce v rodinném domě (dále jen „Informace”), která obsahuje vysvětlení k příslušným ustanovením zákonného opatření Senátu s cílem předejít mylným či zavádějícím výkladům těchto ustanovení.

V Informaci je s odkazem na současné i dřívější znění § 7 zákonného opatření Senátu konstatováno, že právní úprava osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí v případě prvního úplatného nabytí vlastnického práva k bytové jednotce se vztahuje a vždy vztahovala pouze na jednotky v bytovém domě, nikoliv na jednotky v rodinném domě či v jiném typu stavby.

 • Podle platného ustanovení § 7 odst. 1 zákonného opatření Senátu je od daně z nabytí nemovitých věcí osvobozeno první úplatné nabytí vlastnického práva k:

  1. pozemku nebo právu stavby, jejichž součástí je dokončená nebo užívaná stavba rodinného domu,
  2. dokončené nebo užívané stavbě rodinného domu,
  3. dokončené nebo užívané jednotce v bytovém domě, která:
   1. nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru užívané společně s bytem, vzniklé výstavbou, nástavbou, přístavbou nebo stavební úpravou tohoto domu, nejde-li pouze o rozdělení nebo sloučení stávajících jednotek,
   2. na základě stavební úpravy nebytového prostoru nově nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru užívané společně s bytem.

Podle Informace je ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) zákonného opatření Senátu formulováno jednoznačně a nepřipouští jiné možnosti výkladu, čímž byl vyjádřen záměr zákonodárce poskytnout při splnění všech zákonem stanovených podmínek úlevu v případě prvního úplatného nabytí stavby rodinného domu nebo jednotky v bytovém domě sloužící k bydlení, pouze pro tyto případy.

Finanční správa ale

Nahrávám...
Nahrávám...