dnes je 18.7.2024

Input:

Náhrada při odvracení škody

3.11.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 1 minuta

2.9.3.4 Náhrada při odvracení škody

doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.

Zákrok zaměstnance k odvrácení škody

Zaměstnavatel je povinen nahradit věcnou škodu, kterou utrpěl zaměstnanec při odvracení škody hrozící zaměstnavateli, jestliže škoda nevznikla úmyslným jednáním zaměstnance a zaměstnanec si počínal způsobem přiměřeným okolnostem. Za těchto podmínek je zaměstnavatel povinen zaměstnanci uhradit i účelně vynaložené náklady. Stejný nárok má i zaměstnanec, který takto odvracel nebezpečí hrozící životu nebo zdraví, jestliže by za škodu odpovídal zaměstnavatel.

Příklad

Příklad:

Zaměstnanec zpozoroval kouř vycházející ze sousední kanceláře. Při

Nahrávám...
Nahrávám...