dnes je 18.6.2024

Input:

Nárok na odpočet DPH - při dovozu zboží

13.9.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

7.7 Nárok na odpočet DPH - při dovozu zboží

Ing. Ivana Pilařová

Nárok na odpočet daně při dovozu zboží je nezbytné zkombinovat s článkem Nárok na odpočet DPH, kde jsou vysvětlena základní pravidla nároku na odpočet daně obecně. V dalším textu budou probrána jen specifika dovozu zboží podle § 73 odst. 1 ZDPH. Termín „dovoz zboží” přichází v úvahu jen při dovezení (pořízení) zboží ze zemí, které nejsou členskými státy EU, a dále z území uvedených v § 3 odst. 2 a 3 ZDPH.


Právní úprava

 • zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH), zejména:

  • § 2 – 4 ZDPH

  • § 12 ZDPH – Místo plnění při dovozu zboží

  • § 20 ZDPH – Dovoz zboží

  • § 23 ZDPH – Uskutečnění plnění a povinnost přiznat daň při dovozu zboží

  • § 33 ZDPH – Daňový doklad při dovozu zboží

  • § 38 ZDPH – Základ daně a výpočet daně při dovozu zboží

  • § 63 ZDPH – Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně

  • § 69 ZDPH – Osvobození přepravy a služeb přímo vázaných na dovoz a vývoz zboží

  • § 71 ZDPH – Osvobození od daně při dovozu zboží

  • § 71a – 71g ZDPH

  • § 72 – 73 ZDPH

  • § 108 ZDPH – Osoby povinné přiznat nebo zaplatit daň

U dovozu je možné daň na vstupu uplatnit za těchto podmínek:

 • Nárok na odpočet daně má plátce u přijatých zdanitelných plnění, u kterých při dovozu zboží vznikla daňová povinnost nebo povinnost přiznat daň podle § 23 odst. 3 až 7 ZDPH. Nárok na odpočet daně při dovozu zboží lze uplatnit nejdříve v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém byla daň vyměřena nebo přiznána.

 • Nárok na odpočet daně musí být prokázán daňovým dokladem, který byl evidován podle § 100 ZDPH, přičemž nárok na odpočet je možné uplatit při souběhu dvou skutečností:

- daň byla na výstupu přiznána a

- plátce obdržel daňový doklad (§ 73 odst. 1 písm. c) ZDPH).

Z toho tedy vyplývá, že:

 • Dovozem se rozumí vstup zboží ze třetí země na území Evropské unie z území, které pro účely zákona o DPH není považováno za území Evropské unie.

 • Zdanitelné plnění je uskutečněno a povinnost přiznat nebo zaplatit daň při dovozu zboží vzniká:

a)   propuštěním zboží do celního režimu

1.  volného oběhu

2.  dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla, nebo

3.  konečného užití,

b)   nesplněním některé z povinností stanovených v celních předpisech pro

1.  vstup zboží, které není zbožím Evropské unie, na území Evropské unie,

2.  dočasné uskladnění,

3.  celní režim tranzitu,

4.  celní režim uskladnění,

5.  celní režim dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla,

6.  celní režim zušlechtění, nebo

7.  nakládání se zbožím, které není zbožím Evropské unie.

Pokud je ve výše uvedených případech přiznána daň na výstupu, je možné při souběžném obdržení daňového dokladu uplatnit nárok na odpočet daně na vstupu.

Vazba na daňové přiznání

Plátce je povinen uplatňovat systém placení DPH při dovozu v rámci daňového přiznání. V těchto případech se vzniklá daňová povinnost uvede na řádcích 7 a 8.

Nárok na odpočet daně při dovozu (pokud vzniká nárok) se uplatňuje na řádcích 43 a 44, a to takto:

 • levý sloupec: základ daně,

 • prostřední sloupec: daň vyplývající z uvedeného základu, pokud je možné uplatnit plný nárok na odpočet, případně poměrný nárok na odpočet,

 • pravý sloupec: daň vyplývající z uvedeného základu daně, pokud se nárok na odpočet následně krátí (daň je ale uváděna v plné výši, ke krácení součtu v řádku 46 dojde až na řádku 52).

V jednom daňovém přiznání pak vznikne zvláštní vazba – „souvztažnost” (za předpokladu, že nárok na odpočet bude uplatňován současně s přiznáním daně na výstupu), a to mezi těmito řádky:

 • řádek 7 = 43,

 • řádek 8 = 44, samozřejmě s tím, že na řádcích 43 a 44 budou uplatněny i jiné

Nahrávám...
Nahrávám...