dnes je 18.7.2024

Input:

Nepeněžní bezúplatné plnění (dary)

28.1.2014, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

9.5.5 Nepeněžní bezúplatné plnění (dary)

Jaroslava Pfeilerová

§ 6 odst. 9 písm. g) ZDPř

Od daně z příjmů ze závislé činnosti je osvobozena hodnota nepeněžního bezúplatného plnění poskytovaného z FKSP podle vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů, u zaměstnavatelů, na které se tento předpis nevztahuje, hodnota nepeněžního bezúplatného plnění poskytovaného za obdobných podmínek ze sociálních fondů nebo ze zisku (příjmu) po jeho zdanění, anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a to až do úhrnné výše 2 000 Kč ročně u každého zaměstnance.

V rámci rekodifikace soukromého práva byl od roku 2014 nahrazen pojem "dar“ za pojem "bezúplatné plnění“. Pro větší přehlednost a čtivost budeme v textech používat obou pojmů.

Od daně z příjmů fyzických osob je tedy osvobozen nepeněžní dar zaměstnanci ročně ve výši 2 000 Kč. Částka nepeněžních darů přesahující stanovený limit a peněžní dary jsou zdanitelným příjmem.

Dary peněžní i nepeněžní přijaté v souvislosti se závislou činností nebo s výkonem funkce jsou vždy předmětem daně z příjmů fyzických osob. U zaměstnance (funkcionáře) se tyto dary posoudí jako zdanitelný příjem ze závislé činnosti, který plyne v souvislosti s výkonem závislé činnosti nebo s výkonem funkce (současným nebo i dřívějším). Výjimkou jsou pouze nepeněžní dary poskytnuté za podmínek uvedených v ustanovení § 6 odst. 9 písm. g), u nichž je osvobozena od daně z příjmů u zaměstnance hodnota až do úhrnné výše 2 000 Kč ročně.

Nepeněžní bezúplatné plnění od více zaměstnavatelů

Daňové osvobození se vztahuje na dary poskytnuté zaměstnanci od téhož zaměstnavatele, přitom hodnotová hranice úhrnné výše 2 000 Kč se u zaměstnance ověřuje u každého zaměstnavatele samostatně. Částka, o niž úhrnná hodnota nepeněžních darů přesáhne u zaměstnance, a to za každého jednotlivého zaměstnavatele samostatně, ve zdaňovacím období stanovený limit, se zdaní společně s běžnou měsíční mzdou, a to v kalendářním měsíci, ve kterém je poskytnut dar, kterým dojde u tohoto zaměstnance k překročení úhrnného limitu pro daňové osvobození.

Nepeněžní bezúplatné plnění z FKSP

Podle vyhlášky o FKSP lze bezúplatné plnění poskytovat při těchto příležitostech:

  • za mimořádnou aktivitu ve prospěch zaměstnavatele při poskytnutí osobní pomoci při požáru, živelní události a při jiných obdobných mimořádných případech a za aktivitu humanitárního a sociálního charakteru, za péči o zaměstnance a jejich rodinné příslušníky,

  • při pracovních výročích 20 let a každých

Nahrávám...
Nahrávám...