dnes je 24.5.2024

Input:

Nová lhůta pro projednání účetní závěrky z důvodu COVID-19 - navrhovaná úprava

9.4.2020, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

2020.9.4
Nová lhůta pro projednání účetní závěrky z důvodu COVID-19 – navrhovaná úprava

Ing. Ivana Pilařová

VYŠLO V ČÍSLE 9/2020

Dalším zákonem z legislativní smršti, která probíhá, je také navrhovaný Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu (zatím bez čísla, předpokládané projednání v PSP 7. 4. 2020).

Tento zákon se týká (mimo jiné) také v § 21 zvláštních opatření ve vztahu k projednání řádné účetní závěrky obchodní korporace.

Původní právní úprava

Ustálená zákonná úprava stanoví, že řádná účetní závěrka musí být projednána nejvyšším orgánem obchodní korporace do 6 měsíců po skončení účetního období (§ 181 odst. 2 ZOK pro s.r.o., § 403 odst. 1 pro a.s., § 638 odst. 2 pro družstva). Tím se dostáváme u řádných účetních závěrek u (nejobvyklejšího) účetního období kalendářního roku k datu 30. 6. 2020. V současné situaci je nemožné, nebo minimálně velmi komplikované valné hromady pořádat, proto hrozí nesplnění této zákonem dané lhůty. To je důvodem nové právní úpravy, která je pouze dočasného charakteru a neruší původní úpravu ZOK.

Nově navrhovaná úprava

Pokud by zákonná lhůta k projednání řádné účetní závěrky společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti nebo družstva měla uplynout dříve než 3 měsíce po skončení mimořádného opatření při epidemii, uplyne 3 měsíce po skončení tohoto opatření, nejpozději však 31. prosince 2020.

Prakticky

Pokud například skončí mimořádné opatření na konci dubna (30. 4. 2020), pak lhůta pro projednání řádné účetní závěrky roku 2019 končí k 31. 7. 2020 (30. 4. + 3 měsíce), pokud skončí na konci května (31. 5. 2020), pak se lhůta prodlužuje do 31. 8. 2020.

Pro účetní jednotky se zdaňovacím obdobím hospodářského roku se můžeme dostat například do následující situace (uvažujme ukončení nouzového stavu k 31. 5. 2020):

Konec účetního období   Původní lhůta   Prodloužená lhůta  
30. 9. 2019   31. 3. 2020   31. 8. 2020  
31. 10. 2019   30. 4. 2020   31. 8. 2020  
30. 11. 2019   31. 5. 2020   31. 8. 2020  
Nahrávám...
Nahrávám...