dnes je 18.6.2024

Input:

Novela zákona o dani silniční k 1. 6. 2017

11.4.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

2017.8.2
Novela zákona o dani silniční k 1. 6. 2017

Ing. Karel Janoušek

VYŠLO V ČÍSLE 8/2017

V souvislosti se změnou legislativy EU týkající se silničních vozidel byly postupně novelizovány některé zákonné předpisy, např. zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, nebo vydány nové prováděcí vyhlášky, např. vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel.

Současně s novelizací uvedeného zákona č. 56/2001 Sb. zákonem č. 63/2017 Sb., je také k 1. 6. 2017 novelizován zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční. Předmětem této novely jsou legislativně technické úpravy reagující na změny v oblasti druhů a kategorií vozidel, nového názvosloví a druhů paliv (pohonných hmot).

S účinností od 1. 6. 2017 jsou novelizována tato ustanovení zákona o dani silniční:

a) § 2 odst. 3 nově zní takto:

"Předmětem daně silniční jsou vždy nákladní automobily s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny

Nahrávám...
Nahrávám...