dnes je 24.5.2024

Input:

Novinky v daních z příjmů 2019/2020

1.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:39:42

Seznámení účastníků s hlavními změnami v zákoně o daních z příjmů, které přináší zejména novela daná sněmovním tiskem č. 206 pro roky 2019 a 2020.

Kapitoly videa

Obsah on-line semináře:

  • změny ve zdanění fyzických osob (úprava maximální výše procentních/paušálních výdajů, zvýšení hranice pro uplatnění srážkové daně u malých příjmů ze závislé činnosti)
  • pravidla proti praktikám vyhýbání se daňové povinnosti právnických osob (omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů, zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví, řešení důsledků rozdílné právní kvalifikace, zdanění ovládané zahraniční společnosti)
  • úpravy daňového základu při použití nových účetních standardů EU, změny u odpočtu na výzkum a vývoj a další.

K dispozici bude podkladový materiál, možnost klást během on-line semináře dotazy k probírané problematice.

 

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých odborných periodik. S nakladatelstvím Verlag Dashöfer spolupracuje od roku 1999. 

Publikační činnost: Pro Verlag Dashöfer se jako spoluautor podílí např. na publikacích Přehled změn v daních a účetnictví a Daňově uznatelné náklady.

Novinky_ZDP.pdf 0.22 MB
Nahrávám...
Nahrávám...