dnes je 17.7.2024

Input:

Odčitatelné položky a slevy na dani FO

4.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:38:23

Ucelený rozbor možností, jak legálně snížit základ daně a daň fyzických osob, včetně zdůraznění změn, které je možné aplikovat poprvé v přiznáních za rok 2017.

Kapitoly videa

On-line seminář je určen

odborníkům zabývajícím se danou problematikou, ale i všem těm, kteří se chtějí časově nenáročným způsobem seznámit s daným tématem a získat rychle a přehledně informace z praxe. 

Cílem on-line semináře je

ucelený rozbor možností, jak legálně snížit základ daně a daň fyzických osob, včetně zdůraznění změn, které je možné aplikovat poprvé v přiznáních za rok 2017.

Obsah on-line semináře

  • rozbor podmínek pro uplatnění odčitatelných položek podle § 15 zákona o daních z příjmů (poskytnutí darů, úroky z úvěrů na bytové potřeby, spoření na penzi a další) a slev na dani a daňového zvýhodnění u fyzických osob,
  • příklady, co je třeba doložit, uplatnění u zaměstnavatele a další,
  • zdůraznění změn pro roky 2017 a 2018,
  • související výklady GFŘ a MF,
  • ideální příležitost k položek dotazů ke zdanění fyzických osob v souvislosti s blížícím se termínem daňového přiznání za rok 2017.

K dispozici bude podkladový materiál, možnost klást během on-line semináře dotazy k probírané problematice.

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých odborných periodik. S nakladatelstvím Verlag Dashöfer spolupracuje od roku 1999. 

Publikační činnost: Pro Verlag Dashöfer se jako spoluautor podílí např. na publikacích Přehled změn v daních a účetnictví a Daňově uznatelné náklady.

Nahrávám...
Nahrávám...