dnes je 27.5.2024

Input:

Odměňování ve veřejných službách a správě

9.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:25:35

Seminář bude zaměřen na pravidla odměňování ve veřejných službách a správě. Zaměstnavatelé ve veřejném sektoru musí dodržovat poměrně striktní pravidla určování platových tarifů a zákonem upravených nenárokových platových složek. Přesto se objevují problémy a sporné případy, jejichž řešením se seminář zejména bude zabývat. Pozornost bude věnována zejména správnému postupu při určování platové třídy vzhledem k práci, kterou zaměstnanec vykonává a častým problémům spojeným se změnami výše osobního příplatku.

Kapitoly videa

Obsah semináře:

  • Platový výměr, obsah, doručení
  • Postup při určení platového tarifu, zařazení zaměstnance do platové třídy a platového stupně
  • Složitější případy určení platové třídy, výkon několika činností, změny druhu práce
  • Zvláštní způsob určení platového tarifu
  • Pravidla pro stanovení, změnu a odebrání osobního příplatku
  • Sporné případy změn osobního příplatku, způsoby správného řešení

Lektor

JUDr. Jaroslav Stránský

JUDr. Jaroslav Stránský

Jaroslav Stránský je odborníkem na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity pracoval na právním oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. V současné době působí na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Věnuje se přednáškové, lektorské a poradenské činnosti v oblasti pracovního práva a personalistiky. Zaměřuje se rovněž na problematiku kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu, včetně sociálního dialogu na úrovni Evropské unie.

Publikuje v odborném tisku a je autorem řady publikací v oblasti pracovního práva, včetně komentářů k zákoníku práce.

Nahrávám...
Nahrávám...