dnes je 29.5.2024

Input:

Osvobození od daně z nemovitých věcí v případě mimořádné události

21.7.2020, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

2020.15.1
Osvobození od daně z nemovitých věcí v případě mimořádné události

Ing. Jan Koreček

VYŠLO V ČÍSLE 15/2020

Na základě zákona č. 299/2020 Sb., kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV 2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů, dochází k novelizaci ustanovení § 17a zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDNV").

Na základě výše uvedeného ustanovení může obec při řešení důsledků mimořádné, zejména živelní události zcela nebo částečně osvobodit od daně z nemovitých věcí na svém území obecně závaznou vyhláškou nemovité věci dotčené mimořádnou událostí, a to nejdéle na dobu 5 let. Dle předchozí právní úpravy bylo obci umožněno zcela nebo částečně osvobodit od daně z nemovitých věcí pouze nemovité věci postižené či dotčené živelnou pohromou. Aby bylo možné s ohledem na současnou situaci osvobodit i nemovité věci zasažené například pandemií koronaviru nebo opatřeními vyvolanými krizovými opatřeními podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "krizový zákon"), došlo k rozšíření daného osvobození, kdy nově lze osvobodit nejen nemovité věci zasažené živelnou událostí, ale i nemovité věci zasažené mimořádnou událostí, což je daleko širší pojem než živelná událost. Důvodová zpráva k zákonu uvádí, že nově lze osvobodit nemovité věci zasažené mimořádnou událostí, kterou se rozumí zejména povodeň, vichřice, extrémní sucho, pandemie, opatření vyvolané krizovými opatřeními krizového zákona, nebo průmyslová havárie.

Obci je tímto dáno právo vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou může nemovité věci dotčené mimořádnou událostí osvobodit na dobu až 5 let, přičemž osvobození lze též stanovit za již uplynulé zdaňovací období. Podmínkou ale je, že obecně závazná vyhláška musí být vydána tak, aby nabyla účinnosti do 31. března roku následujícího po zdaňovacím období, v němž k mimořádné události došlo. ZDNV umožňuje, aby obec osvobodila nemovité věci i částečně. V případě částečného osvobození musí být v obecně závazné vyhlášce uvedeno procento osvobození, tj. kolik procent nemovité věci podléhá osvobození.

ZDNV dále stanoví, jakým způsobem může obec v obecně závazné vyhlášce vymezit osvobozené nemovité věci, přičemž jak ze zákona, tak i z důvodové zprávy jednoznačně vyplývá, že v žádném případě nepostačí vymezit dotčené nemovité věci pouze zakreslením v situačním plánu. ZDNV stanovuje, že obec může vydat obecně závaznou vyhlášku pro:

  1. všechny nemovité věci na celém území obce, nebo
  2. všechny pozemky na celém území obce, nebo
  3. všechny zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky na celém území obce, nebo
  4. všechny nemovité věci v katastrálním území dotčeném mimořádnou událostí, nebo
  5. všechny pozemky v katastrálním území dotčeném mimořádnou událostí, nebo
  6. všechny zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky v katastrálním území dotčeném mimořádnou událostí, nebo
  7. jednotlivé nemovité věci dotčené mimořádnou událostí.
Nahrávám...
Nahrávám...