dnes je 17.1.2021

Input:

Paušální daň 2020

7.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Paušální daň 2020

prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D., Ing. Jan Ambrož

Úvod

Část poplatníků, kteří měli výhradně příjmy ze samostatné činnosti, a to podle § 7 odst. 1 ZDP, mohli zvážit, zda nepožádají svůj místně příslušný finanční úřad o stanovení daně paušální částkou.

Právní úprava

Právní úprava

Jednalo se o ustanovení § 7a ZDP, které bylo k 31. 12. 2020 zrušeno – ale musíme vzít v úvahu související přechodná ustanovení.

2020 až 2022

Od 1. ledna 2021 je tento „starý” model paušální daně nahrazen novým, kterému se podrobně věnujeme v článku Paušální daň 2021 režim a varianty optimalizace.

Rada
Podle přechodných ustanovení novely zákona o daních z příjmů může poplatník, který měl odsouhlasen tento způsob optimalizace na další léta, například kalendářní roky 2020 až 2022, použít platné znění ZDP účinné do 31. 12. 2020!

Příklad
Pan Novák využívá paušální daň v roce 2020 a má ho odsouhlasen i na zdaňovací období 2021 a 2022.

Kdo mohl požádat

Nejprve si vymezíme okruh poplatníků, kteří vůbec o sjednání daně paušální částkou mohli uvažovat

Druhy příjmů

První podmínkou bylo, že poplatník mohl mít jen následující druhy příjmů ze samostatné činnosti: příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, příjmy ze živnosti, příjmy z jiného podnikání (auditoři, advokáti, daňoví poradci atd.).

Pro splnění této podmínky nepřihlíželo k příjmům osvobozeným od daně a příjmům, které tvořily samostatné základy daně a z nichž byla sražena konečná srážková daň.

Rada
Pokud budete porovnávat „starý” a „nový” model, naleznete mnoho společných prvků – ale v zásadě nelze tyto způsoby považovat za totožné!

Další podmínky

K tomu, aby poplatník měl právo požádat o stanovení daně paušální částkou, musel splnit i další podmínky:

  • musel svou činnost provozovat bez zaměstnanců,

  • nebyl účastníkem společnosti (dříve sdružení bez právní subjektivity),

  • výše hrubých příjmů z podnikání za každé ze tří bezprostředně předcházejících zdaňovacích období nepřesáhla 5 000 000 Kč.

Pozor!
Nebylo na závadu, když byla osoba žádající o sjednání paušální daně plátcem DPH

Pozor!
Mezi zásadní rozdíly původního a nového přístupu patří skutečnost, že plátce DPH se nemůže stát poplatníkem v paušálním režimu. Obdobně je tomu u spolupracujících osob, viz níže.

Spolupracující osoba

O stanovení paušální daně nemohl požádat ten, kdo vykonává podnikání

Nahrávám...
Nahrávám...