dnes je 18.6.2024

Input:

Peněžitá pomoc v mateřství

8.12.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

7.3.5 Peněžitá pomoc v mateřství

Ing. Marta Ženíšková

Podmínka 270 dnů

Peněžitá pomoc v mateřství náleží zaměstnankyni, jestliže byla v posledních dvou letech před nástupem na PPM účastna alespoň 270 kalendářních dnů nemocenského pojištění. Za dobu nemocenského pojištění se pro tento účel považují doby uvedené v § 32 odst. 4 ZNP. Jestliže zaměstnankyně uplatňuje nárok z více zaměstnání, musí být podmínka 270 dnů účasti na nemocenském pojištění v posledních dvou letech před porodem splněna v každém zaměstnání. Nesplňuje-li v některém zaměstnání tuto podmínku, lze započítat do 270 dnů předchozí dobu účasti na nemocenském pojištění jen v případě, že jde o souběžnou dobu, která ještě nebyla hodnocena. Tak např. uplatňuje-li nárok ze dvou zaměstnání, musí být v posledních dvou letech účastna nemocenského pojištění aspoň v 270 dnech dvakrát. Bude-li uplatňovat nárok ze tří zaměstnání, musí trvat účast na nemocenském pojištění v těchto dvou letech v 270 dnech aspoň třikrát.

Doba poskytování PPM

Peněžitá pomoc v mateřství náleží až 8 týdnů před očekávaným dnem porodu. Den, od něhož žádá zaměstnankyně o tuto dávku, uvádí v žádosti.

Peněžitá pomoc v mateřství se poskytuje po dobu 28 týdnů; po dobu 37 týdnů se poskytuje ženě, která porodila zároveň dvě nebo více dětí (dvojčata, trojčata atd.) a dále se stará alespoň o dvě z novorozených dětí. Osamělým ženám náleží PPM jen po dobu 28 týdnů.

Ženě, která pobírá PPM před porodem po dobu kratší než 6 týdnů, protože porod nastal dříve než v očekávaném dni porodu, náleží tato dávka po dobu 28 (37) týdnů. Jestliže požádala o tuto dávku od pozdějšího data, např. od 4. týdne před očekávaným dnem porodu, protože pracovala, začíná podpůrčí doba vždy začátkem šestého týdne před očekávaným dnem porodu.

Výše PPM

Peněžitá pomoc v mateřství se poskytuje od prvního dne ve výši 70 % z denního vyměřovacího základu. Ten se zjišťuje ke dni nástupu na PPM anebo ke dni převedení na jinou práci z důvodu těhotenství, je-li to pro ni výhodnější. Nastupuje-li na PPM v období do 4 let věku předchozího dítěte za trvání téhož zaměstnání, nemůže být nová PPM vypočtena z nižšího denního vyměřovacího základu, než byla vypočtena předchozí PPM.

Poskytování PPM se přerušuje:

  • při převzetí dítěte ze zdravotních

Nahrávám...
Nahrávám...