dnes je 18.7.2024

Input:

Povinnosti zaměstnavatelů související s žádostmi o důchod jejich zaměstnanců

20.4.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

7.4.3 Povinnosti zaměstnavatelů související s žádostmi o důchod jejich zaměstnanců

JUDr. Vladimír Voříšek

Povinnost zaměstnavatelů sepisovat žádosti o důchod je od roku 2007 zrušena. Zaměstnavatelé však poskytují orgánům sociálního zabezpečení v rámci přípravného důchodového řízení nezbytnou součinnost.

Zaměstnavatel je povinen do 8 dnů ode dne, kdy obdržel výzvu okresní správy sociálního zabezpečení sepisující žádost o dávku důchodového pojištění, sdělit písemně této správě, zda

  1. provádí z příjmu žadatele o dávku důchodového pojištění srážky na základě nařízeného soudního nebo správního výkonu rozhodnutí, konkurzu nebo dohody o srážkách z důchodu uzavřené podle občanského zákoníku, označení toho, kdo toto rozhodnutí vydal a pod kterým jednacím číslem; a jde-li o srážky na výživné, zda se jedná o běžné nebo dlužné výživné a jaká je jeho výše,
  2. trvá pracovněprávní vztah žadatele o starobní důchod ke dni, od něhož občan žádá o přiznání tohoto důchodu, a na jakou dobu byl tento vztah sjednán, je-li podmínkou výplaty starobního důchodu sjednání pracovněprávního vztahu na dobu určitou,
  3. vyplácí náhradu mzdy, platu nebo odměny nebo snížený plat (sníženou odměnu) v době prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény a datum vzniku této neschopnosti nebo datum, od něhož byla nařízena karanténa.

Obdobně je zaměstnavatel povinen do 8 dnů od obdržení výzvy zaslat okresní správě sociálního zabezpečení evidenční list důchodového pojištění svého zaměstnance, který o důchod žádá, resp. zemřelého zaměstnance, jde-li o žádost o některých z pozůstalostních důchodů.

Zaměstnavatel, který je seznámen s úmyslem zaměstnance podat žádost o přiznání starobního důchodu, nemusí čekat na výzvu OSSZ, a může sám již tohoto zaměstnance vybavit vyplněným potvrzením předem. Jde-li o žádost o vdovský/vdovecký důchod, platí totéž;

Nahrávám...
Nahrávám...