dnes je 18.7.2024

Input:

Pracovní pohotovost

2.8.2016, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

2.6.12 Pracovní pohotovost

doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.

Pracovní pohotovostí se rozumí doba, kdy je zaměstnanec připraven k případnému výkonu práce odpovídající jeho pracovní smlouvě, která musí být v případě naléhavé potřeby vykonána nad rámec jeho rozvrhu pracovních směn. Pracovní pohotovost může být držena na místě dohodnutém se zaměstnancem, které musí být odlišné od pracovišť zaměstnavatele [ § 78 odst. 1 písm. h) ZP ].

Pokud by zaměstnanec byl takto připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele na pracovišti zaměstnavatele, šlo by v tomto případě o pracovní dobu a zaměstnanci by za tuto dobu, náležela mzda či plat [srov. § 78 odst. 1 písm. a) ZP].

Dohoda o pracovní pohotovosti

Zaměstnavatel se musí se zaměstnancem na držení pracovní pohotovosti nejprve (dle § 95 ZP) dohodnout, např. v pracovní smlouvě nebo v jiné dohodě. Teprve na základě této dohody je zaměstnavatel oprávněn pracovní pohotovost nařídit. V dohodě by mělo být uvedeno místo, kde se bude zaměstnanec v době pohotovosti zdržovat (zpravidla jeho bydliště, ubytovna), a další podrobnosti, např. povinnost mít zapnutý mobil po celou dobu pohotovosti, dostavit se na pracoviště v určitém časovém limitu, způsob dopravy, povinnost udržovat se po celou dobu pohotovosti ve stavu způsobilosti k práci (zejm. nebýt pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek) apod.

Rozsah a odměna

Rozsah pracovní pohotovosti

Nahrávám...
Nahrávám...