dnes je 4.6.2023

Input:

Pracovní poměr na dobu určitou

1.8.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.2 Pracovní poměr na dobu určitou

doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.

Sjednání doby

Zaměstnavatel sjednává se zaměstnancem pracovní poměr zpravidla na dobu neurčitou. Pokud však sjedná výslovně dobu jeho trvání, jde o pracovní poměr na dobu určitou, který končí uplynutím dohodnuté doby. Ta se nejčastěji vyjadřuje časovými údaji, například posledním dnem v měsíci nebo roce. Může však být vymezena i jinak, například skončením sjednaných prací, dočasné pracovní neschopnosti nebo návratem z mateřské či rodičovské dovolené.

Omezující podmínky

Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi stejným zaměstnavatelem a zaměstnancem nesmí přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát. Za opakování pracovního poměru na dobu určitou se považuje nejen nové uzavření, ale i jeho prodloužení. Jestliže od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba 3 let, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami se nepřihlíží.

Příklad
Příklad:

Zaměstnavatel a zaměstnanec mohou sjednat pracovní poměr na dobu určitou nejdéle na 3 roky a ještě dvakrát jej opakovat. Maximální doba trvání pracovního poměru mezi nimi může být 9 let (3 + 3 + 3). Znovu sjednat pracovní poměr na dobu určitou mohou po uplynutí této doby až po 3 letech.

Tato úprava umožňuje zaměstnavateli plně využívat pracovního poměru na dobu určitou způsobem, který bere v úvahu jeho specifické požadavky, ale také zabraňuje zneužívání bezdůvodným opakováním uzavírání či prodlužování (tzv. řetězením) pracovních poměrů na dobu určitou.

Příklad

Příklad sjednání pracovního poměru na dobu určitou na dobu trvání překážky v práci zaměstnankyně (tzv. zástup):

"Pracovní poměr se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu trvání mateřské a rodičovské dovolené, případně řádné dovolené čerpané bezprostředně po skončení mateřské dovolené zaměstnankyně..., nejdéle však do... (nejdéle na dobu 3 let).

Výjimky

Z výše uvedených pravidel jsou stanoveny některé výjimky. První výjimku představují ustanovení zvláštních právních předpisů, kdy se předpokládá, že pracovní poměr může trvat jen po dobu určitou. Konkrétně jde o zaměstnávání cizinců, tj. státních příslušníků z jiných zemí mimo EU, kteří k výkonu zaměstnání na území ČR potřebují povolení k zaměstnání a povolení k pobytu nebo jsou držiteli zelené či modré karty. Povolení k zaměstnání či zelená a modrá karta jsou vydávány vždy na dobu určitou, nejdéle na dobu 2 let (u modrých a některých kategorií zelených karet až na dobu 3 let), lze ji však prodloužit, a to i opakovaně (dle zákona o zaměstnanosti).

Druhá výjimka se týká pracovních smluv zakládajících pracovní poměr na dobu určitou mezi agenturou práce a zaměstnancem za účelem výkonu práce u jiného zaměstnavatele (uživatele); tyto pracovní poměry na dobu určitou lze opakovaně uzavírat bez omezení.

Od 1. 8. 2013 se do zákoníku práce "vrátila“ též další výjimka umožňující opakované uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou, a to pokud jsou u zaměstnavatele dány vážné provozní důvody (např. sezónní práce) nebo důvody spočívající ve zvláštní

Nahrávám...
Nahrávám...