dnes je 3.10.2023

Input:

Pracovní poměr

12.1.2018, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

2.3 Pracovní poměr

doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.

Pracovní poměr je dvoustranný právní vztah zaměstnance a zaměstnavatele.

Postup zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru

Zaměstnavatel provádí výběr fyzických osob ucházejících se o zaměstnání z hlediska kvalifikace, nezbytných požadavků nebo zvláštních schopností. V souvislosti s jednáním před vznikem pracovního poměru může zaměstnavatel vyžadovat od fyzické osoby, která se u něj uchází o práci, nebo od jiných osob jen ty údaje, které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy. Tím se ještě před vznikem pracovního poměru zamezuje nadbytečnému shromažďování údajů o budoucím zaměstnanci a také jejich možném zneužívání. Před uzavřením pracovní smlouvy nebo před jmenováním na pracovní místo se zaměstnavateli ukládají některé základní povinnosti. Jde o seznámení s právy a povinnostmi, které by pro uchazeče z pracovního poměru vyplynuly, seznámení s pracovními podmínkami i podmínkami odměňování za vykonávanou práci a povinnostmi vyplývajícími ze zvláštních právních předpisů, které se vztahují ke sjednávané práci (zejména předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Zaměstnavatel je také povinen zajistit, aby se fyzická osoba před vznikem pracovního poměru podrobila vstupní lékařské prohlídce (dle § 59 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách). Zaměstnavatel nesmí totiž připustit, aby budoucí zaměstnanec vykonával práce, jejichž výkon by neodpovídal jeho zdravotní způsobilosti, případně i jeho schopnostem [srov. § 103 odst. 1 písm. a) ZP ].

Založení pracovního poměru

Teprve po splnění těchto povinností může dojít k založení pracovního poměru mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Pracovní poměr může být založen pracovní smlouvou nebo jmenováním.

Pracovní smlouva

Pracovní smlouva je dvoustranným právním jednáním, kterým je pracovní poměr zakládán nejčastěji. Jestliže v některých případech zvláštní předpisy nebo stanovy spolku, odborové

Nahrávám...
Nahrávám...