dnes je 1.6.2023

Input:

Přehled hlavních povinností zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění

29.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.4.2.1 Přehled hlavních povinností zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění

JUDr. Vladimír Voříšek

Zaměstnavatelé musejí při provádění důchodového pojištění svých zaměstnanců podle § 35a ZOPSZ především vést potřebné záznamy o skutečnostech rozhodných pro nárok na dávky důchodového pojištění, jejich výši a výplatu, předkládat je orgánům sociálního zabezpečení a písemně hlásit změny v těchto rozhodných skutečnostech (do osmi dnů, není-li určeno jinak).

Mezi hlavní povinnosti zaměstnavatele tedy patří:

  • vedení, předkládání a úschova záznamů a úschova evidenčních listů důchodového pojištění, resp. při zániku zaměstnavatele bez právního nástupce zajištění takové úschovy (viz § 35a a 37 ZOPSZ),

  • vedení evidenčních listů důchodového pojištění a provádění záznamů do nich (viz § 38 ZOPSZ),

  • předkládání evidenčních listů důchodového pojištění (§ 39 ZOPSZ),

  • předkládání údajů o důchodovém pojištění (§ 39a ZOPSZ),

  • plnění obsahu výzvy okresní správy sociálního zabezpečení v souvislosti s podáním žádostí o dávky důchodového pojištění, kterou podal jejich zaměstnanec (§ 83 odst. 2 ZOPSZ),

  • hlášení o zaměstnání poživatelů starobního důchodu (§ 41 ZOPSZ),

  • potvrzování rozhodných údajů  (§ 42 ZOPSZ).

Tyto povinnosti lze označit jako obecné. Kromě nich však existují některé povinnosti zvláštní, protože se týkají jen

Nahrávám...
Nahrávám...