dnes je 18.7.2024

Input:

Principy vybírání daně z příjmů ze zaměstnání (závislé činnosti) podle mezinárodních daňových smluv

11.6.2014, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 1 minuta

10.8.4 Principy vybírání daně z příjmů ze zaměstnání (závislé činnosti) podle mezinárodních daňových smluv

Jaroslava Pfeilerová

Pokud je zahraniční osoba rezidentem státu, s nímž má Česká republika uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění, postupuje se při zdanění jeho příjmů ze závislé činnosti podle článku "Zaměstnání" nebo "Závislá povolání" příslušné daňové smlouvy. Mezinárodní daňové smlouvy, které jsou uzavřeny na základě modelové smlouvy OECD, používají pro zdanění těchto příjmů obdobná kritéria jako český ZDP. Pro zdanění příjmů ze zaměstnání platí obecné pravidlo, že příjem podléhá zdanění ve státě, ve kterém je práce skutečně vykonávána, a to za předpokladu, že jsou splněny podmínky uvedené v příslušném článku smlouvy (za určitých okolností však může být příjem zahraniční osoby ve státě, kde je zaměstnání vykonáváno, od daně z příjmů osvobozen).

Například bude-li zahraniční

Nahrávám...
Nahrávám...