dnes je 24.5.2024

Input:

Příplatky společníků společnosti s ručením omezeným mimo základní kapitál

20.7.2020, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

Příplatky společníků společnosti s ručením omezeným mimo základní kapitál

Ing. Miroslav Brabec

Právní úprava
Právní úprava:

  • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

    • §§ 162, 163, 164, 165, 166

  • ČÚS pro podnikatele

    • č. 012 – Změny vlastního kapitálu

Popis operace:

Příplatky společníků společnosti s ručením omezeným mohou být podle zákona o obchodních korporacích a podobně jako v dříve platném obchodním zákoníku povinné a dobrovolné. Povinnost příplatku má svůj základ ve společenské smlouvě, která může určit, že pokud valná hromada rozhodne, je nutné příplatky společnosti poskytnout. Oproti obchodnímu zákoníku byla v novém zákoně o korporacích zrušena maximální výše. Tu určuje pouze společenská smlouva.

Dobrovolný příplatek může společník poskytnout pouze se souhlasem jednatele a není k němu třeba žádné zvláštní ustanovení ve společenské smlouvě.

Příplatek mimo základní kapitál není vkladem. Vklad do společnosti je definován v § 15 a násl. ZOK, a pouze s ním je spojeno nabytí nebo zvýšení účasti společníka ve společnosti. Příplatek pouze zvyšuje vlastní kapitál a o jeho použití v budoucnu rozhoduje valná hromada.

Příplatek mimo základní kapitál není půjčkou, i když možnost vrátit tyto příplatky existuje (§ 166 ZOK). Vrácení příplatků společníků je však omezeno, je to možné pouze v rozsahu, v jakém převyšují ztráty společnosti. Účel v předchozí větě uvedeného omezení je zřejmý – zákonodárce se snažil zamezit postupu, který je zatím běžný u individuálního podnikatele, totiž neustálému přelévání finančních prostředků do firmy a z firmy podle momentálních subjektivních a většinou nesystémových rozhodnutí jejího majitele.

Příplatek je podle ustanovení § 163 ZOK možné poskytnout i v nepeněžní formě. To je oproti dřívější úpravě dosti podstatný rozdíl, protože do konce roku 2013 byla možná pouze forma peněžitá.

Nahrávám...
Nahrávám...