dnes je 11.12.2023

Input:

Příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření, penzijní pojištění a na soukromé životní pojištění

18.1.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

9.5.6 Příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření, penzijní pojištění a na soukromé životní pojištění

Jaroslava Pfeilerová

§ 6 odst. 9 písm. p) ZDP

Za účelem motivace zaměstnavatelů k poskytování příspěvků zaměstnancům na jejich penzijní připojištění se státním příspěvkem, na doplňkové penzijní spoření a na soukromé životní pojištění byla od roku 2017 zvýšena částka, do které je příspěvek osvobozen od daně z příjmů ze závislé činnosti a také od odvodů zákonného pojistného. Z hlediska zaměstnance je od daně z příjmů ze závislé činnosti osvobozen úhrn příspěvků od jednoho zaměstnavatele do výše 50 000 Kč za rok (oproti limitu 30 000 Kč, který byl stanoven do roku 2016). Podmínkou pro daňové uplatnění tohoto plnění u zaměstnavatele je sjednání poskytnutí příspěvku ve prospěch zaměstnance v kolektivní smlouvě, v pracovní nebo jiné smlouvě, případně stanovení tohoto plnění vnitřním předpisem.

Penzijní připojištění

Příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění jsou osvobozeny od daně z příjmů, pokud jsou poukázány ve prospěch jeho zaměstnance na penzijní pojištění u instituce penzijního pojištění, na základě smlouvy uzavřené mezi zaměstnancem a institucí penzijního pojištění.

Smlouva musí být uzavřena mezi zaměstnancem jako pojistníkem a pojišťovnou (nemůže se jednat o smlouvu sjednanou zaměstnavatelem s pojišťovnou ve prospěch třetí osoby).

Pro možnost využití daňových výhod musí být splněny následující podmínky:

  • výplata pojistného plnění je v pojistné smlouvě sjednána až po 60 kalendářních měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne pojištěný věku 60 let,

  • podle podmínek pojistné smlouvy není umožněna výplata jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy.

Životní pojištění

Soukromé životní pojištění ve smyslu ustanovení ZDP zahrnuje tři druhy pojištění:

  1. pojištění pro případ dožití určitého věku,
  2. pojištění pro případ smrti nebo dožití určitého věku,
  3. důchodové pojištění.

Příspěvky zaměstnavatele na životní pojištění jsou osvobozeny od daně z příjmů, pokud

  • výplata pojistného plnění je v pojistné smlouvě sjednána až po 60 kalendářních měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne pojištěný věku 60 let,

  • podle podmínek pojistné smlouvy není umožněna výplata jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy,

  • pojistná smlouva je uzavřena mezi zaměstnancem jako pojistníkem a pojišťovnou, která je oprávněna k provozování pojišťovací činnosti na území České republiky podle zákona upravujícího pojišťovnictví, nebo jinou pojišťovnou usazenou na území členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor,

  • právo na plnění z pojistných smluv soukromého životního pojištění má pojištěný zaměstnanec, a je-li pojistnou událostí smrt pojištěného, osoba určená podle zákona upravujícího pojistnou smlouvu, kromě zaměstnavatele, který hradil příspěvek na pojistné.

Příspěvek na soukromé životní pojištění je od daně osvobozen pouze v případě, že podle podmínek pojistné smlouvy není umožněna výplata jiného příjmu, který není pojistným plněním.

Daňové posouzení

Na straně zaměstnance: Osvobození příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem, na

Nahrávám...
Nahrávám...