dnes je 23.2.2024

Input:

Prodej zboží na dálku v rámci Evropské unie, prodej dovezeného zboží na dálku ze třetí země, prodej zboží přes provozovatele elektronického rozhraní

9.2.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 7 minut

23 Prodej zboží na dálku v rámci Evropské unie, prodej dovezeného zboží na dálku ze třetí země, prodej zboží přes provozovatele elektronického rozhraní

Od 1. 7. 2021 začala v Evropské unii platit nová pravidla pro prodeje zboží na dálku jak v rámci Evropské unie, tak u dovezeného zboží. V některých případech se daňové povinnosti přenášejí z prodejce zboží na provozovatele elektronického rozhraní, prostřednictvím jehož webových stránek prodejce nabízí své zboží. Do českého zákona o DPH se tyto změny promítly díky legislativnímu zpoždění až s účinností od 1. 10. 2021.

Prodej zboží na dálku

Právní úprava

§ 4 odst. 9, § 8 ZDPH, čl. 5a nařízení (EU) 282/2011

Prodejem zboží na dálku se pro účely zákona o DPH rozumí dodání zboží mezi členskými státy, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno z členského státu odlišného od členského státu ukončení jeho odeslání nebo přepravy osobou povinnou k dani, která zboží dodává, nebo třetí osobou (zasahuje-li dodavatel do odeslání nebo přepravy – čl. 5a nařízení (EU) 282/2011), jestliže je zboží dodáno osobě, pro kterou pořízení zboží z jiného členského státu není předmětem daně ve státě ukončení přepravy (např. soukromé osobě nebo podnikateli neregistrovanému k DPH). Nejedná se přitom o dodání nového dopravního prostředku ani o zboží s instalací nebo montáží.

Místo plnění se odvíjí od překročení či nepřekročení limitní hodnoty 10 000 EUR. Do této hodnoty se započítává zboží prodané na dálku, přeshraničně poskytované telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronické služby osobě nepovinné k dani do jiného členského státu dle § 10i odst. 3 zákona o DPH. Limitní hodnota je posuzována vždy za období kalendářního roku, sčítají se předmětné dodávky zboží a hodnota poskytnutých služeb do všech členských států EU. Limitní hodnota neplatí pro osoby, které nemají sídlo ani provozovnu v EU a také neplatí pro osoby usazené v EU, které mají provozovnu v jiném členském státě, než jsou usídleny – ti mají místo plnění rovnou v místě ukončení přepravy zboží.

Příklad

Tuzemský plátce prodává zboží na dálku soukromým osobám na Slovensko. Sleduje hodnotu takto prodaného zboží. Při překročení limitu 10 000 EUR je povinen odvádět daň z přidané hodnoty na Slovensku. Může si zvolit, zda se na Slovensku zaregistruje a odvede daň ve slovenském daňovém přiznání, anebo se může zaregistrovat do zvláštního režimu jednoho správního místa (tzv. One Stop Shop) (viz heslo Zvláštní režimy). Dodávky zboží uvádí v českém přiznání na řádek 24. V případě, že limit 10 000 EUR nepřekročí, zboží dodává s českou daní – plnění uvádí na řádek 1 nebo 2 přiznání (oddíl A.5. kontrolního hlášení), anebo má možnost rozhodnout se, že za místo plnění u zboží prodaného na dálku považuje Slovensko, a přiznávat daň z prodaného zboží na Slovensku přes One Stop Shop nebo v rámci registrace na Slovensku (dodávky by v tuzemsku uváděl pouze na řádek 24 přiznání).

Prodej dovezeného zboží na dálku

Právní úprava

§ 4 odst. 10, § 7 odst. 2, § 8a, § 71 odst. 8 zákona o DPH

Prodejem dovezeného zboží na dálku se rozumí prodej zboží na dálku (viz výše) s tím, že zboží je odesláno nebo přepraveno ze třetí země na území Evropské unie.

Příklad

Tuzemský e-shop soukromým osobám z EU prodává zboží, které je k zákazníkům dováženo přímo ze třetí země. Protože veškerý dovoz podléhá dani z přidané hodnoty, DPH z dovezeného zboží buďto odvede zákazník, anebo ji u zboží do 150 EUR za něj může odvést sám prodejce, pokud se zaregistruje k dovoznímu režimu zvláštního režimu jednoho správního místa (tzv. Import One Stop Shop – viz heslo Zvláštní režimy). V tomto případě se místo plnění nachází tam, kde přeprava zboží končí. Prodejce odvede DPH přes Import One Stop Shop, plnění rovněž uvede na řádku 24 přiznání. Pro zákazníka je v tomto případě dovoz zboží osvobozen dle § 71 odst. 8 zákona o DPH.

V ostatních případech prodeje dovezeného zboží na dálku se místo plnění nachází dle § 7 odst. 2 zákona o DPH tam, kde vznikla povinnost přiznat daň z dovozu (nejčastěji tam, kde bylo zboží propuštěno do volného oběhu). Pokud tedy DPH není odvedena prodejcem, spadne tato povinnost na samotného zákazníka, který si celní odbavení provede sám anebo prostřednictvím přepravce, pokud tento používá zvláštní režim při dovozu zboží malé hodnoty (viz Zvláštní režimy).

Prodej zboží přes provozovatele elektronického rozhraní

Právní úprava

§ 4 odst. 1 písm. n), § 6fa, § 7, § 13a, § 21 odst. 4 písm. k), § 71h, § 109aa, § 109ab zákona o DPH, čl. 5b, 41a, 54b, 61b nařízení (EU) 282/2011

Provozovatelem elektronického rozhraní je osoba povinná k dani, která za použití elektronického rozhraní, zejména elektronického tržiště, platformy, portálu nebo obdobného prostředku, usnadňuje dodání zboží nebo poskytnutí služby dle přímo použitelného předpisu Evropské unie (nařízení (EU) 282/2011) – umožní navázání kontaktu mezi prodejcem zboží a kupujícím. Je to např. provozovatel webových stránek, na nichž je

Nahrávám...
Nahrávám...