dnes je 17.7.2024

Input:

Prostoje

10.11.2006, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 1 minuta

2.8.3.1 Prostoje

JUDr. Vladimír Treybal

Jako prostoj definuje zákoník práce v § 207 písm. a) přerušení práce způsobené:

  • přechodnou závadou vzniklou poruchou na strojním zařízení, kterou zaměstnanec nezavinil,

  • chybnými pracovními podklady,

  • závadou v dodávce surovin nebo pohonné síly (v obou těchto případech lze těžko hledat zaměstnancovo zavinění, takže zákoník práce tuto podmínku u nich neuvádí),

  • jinými provozními příčinami.

Při prostoji má zaměstnavatel možnost převést zaměstnance na jinou práci v rámci pracovní smlouvy a mimo její rámec s jeho souhlasem (§ 41 odst. 5). Neučiní-li tak nebo zaměstnanec s převedením mimo rámec pracovní smlouvy nesouhlasí, je povinen poskytnout zaměstnanci náhradu mzdy ve výši nejméně 80 % jeho průměrného výdělku, přičemž v kolektivní smlouvě nebo ve

Nahrávám...
Nahrávám...