dnes je 20.9.2020

Input:

Řešení otázek a procvičení z 13. lekce

4.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1303
Řešení otázek a procvičení z 13. lekce

Ing. Miroslav Brabec a RNDr. Ivan Brychta

Úkolem z 13. lekce bylo vybrat u každé z následujících otázek jedinou nebo více správných možností a volbu zdůvodnit.

1. Rozhodněte, zda se týkají účtů třídy 2 – Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky následující účetní operace:

  1. tvorba rezerv,
  2. tvorba opravných položek,
  3. odpisy.

Všechny tři možnosti jsou standardními účetními