dnes je 14.4.2021

Input:

Řešení otázek a procvičení z 8. lekce

2.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

803
Řešení otázek a procvičení z 8. lekce

Ing. Miroslav Brabec a RNDr. Ivan Brychta

Úkolem z 8. lekce bylo vybrat u každé z následujících otázek jedinou nebo více správných možností a volbu zdůvodnit.

1. Opravné položky k pohledávkám za zaměstnanci evidovaným na účtu 335:

  1. nelze vytvořit,
  2. se netvoří,
  3. lze vytvořit podle obvyklých pravidel.

Opravné položky jsme sice probírali v 7. lekci a hovořili jsme převážně o pohledávkách z obchodního styku, přesto platí pro pohledávky za zaměstnanci obdobná pravidla jako pro všechny ostatní pohledávky. Správnou odpovědí je ad c), tedy opravné položky vytvořit lze. Pochopitelně s tou výhradou, že pravděpodobnost, že takový případ nastane, je spíše v teoretické rovině (např. zaměstnanci, který obdržel zápůjčku, je rozhodnutím soudu prováděna exekuce na plat v maximální výši, tudíž jistinu nesplácí a vzhledem k výši dluhů zaměstnanci je ohroženo její vymožení). Také je zřejmé, že pro daňové (zákonné) opravné

Nahrávám...
Nahrávám...